Előterjesztések / Közgyűlés / 2015-12-17

Utolsó módosítás: 2015. December 16. 11:38:43

2015-12-17 bizottsági üléshez kapcsolódó anyagok

Előterjesztések

Előterjesztések letöltése egyben (Zip) (Zárt ülések anyagainak kivételével)

A zárt ülések anyagait az előzetesen e-mailben küldött felhasználónévvel és jelszóval tudják letölteni.

  Előterjesztés címe Letöltés
  Tájékoztató a dél-balatoni borvidék idegenforgalmi régió és annak marketing támogatási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő infrastruktúra kialakításáról PDF
  Beszámoló a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról PDF
  Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról PDF
  Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról PDF
  Előterjesztés a „PPI2Innovate - Az innovatív megoldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés módosításáról PDF
  Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervéről PDF
  Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről PDF
  Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről PDF
  Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről PDF
  Beszámoló a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről PDF
  Tájékoztató a 2015. szeptember 1. - 2015. november 30. közötti tisztségviselői tevékenységről PDF
  Tájékoztató a dél-balatoni borvidék idegenforgalmi régió és annak marketing támogatási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő infrastruktúra kialakításáról szóló tájékoztatóhoz ajánlólevél-tervezet PDF
Zárt Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ jogutódja felé fennálló tartozásáról PDF
Zárt Előterjesztés a Kaposvári vigasságok terének üzemeltetésével kapcsolatban ismételten kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok értékelésének összefoglalásáról PDF

Vissza az előző oldalra