Felzárkózás

 

 

2020j.jpg

Vármegyei Esélyteremtő Paktum

 Szolgáltatási Út Térkép

 

Sajtóközlemény

 Lezárult a felzárkózási projekt, de bíznak a folytatásban

2021. december 31

A hátrányos helyzetű térségek leszakadását és a társadalmi egyenlőtlenségek megszűntetését célzó EFOP-1.6.3-17-2017-00006 azonosítószámú Somogy-megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan projekt decemberben lezárult.

A 2017 január óta futó pályázat célja elsősorban a helyzetfeltárás és a témával foglalkozó, tenni tudó partnerek felkutatása, aktivizálása volt. A kitűzött célokat elértük, sőt, a projektben dolgozók munkájának köszönhetően túl is teljesítettük az elvárásainkat – nyilatkozta Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke, aki aktívan végigkísérte az utóbbi három évet. A Szolgáltatási út térképet a két felzárkózási munkatársunk és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság instruktora készítette el személyes interjúk keretében, ezzel friss képet kaptunk Somogy megye helyzetéről. Kiemelten az idősek, nők, gyerekek és romák problémáit kutattuk, a lakhatás, egészségügy, közlekedés, szociális ellátások témájában –tette hozzá a Somogy Megyei Önkormányzat saját projektjeinek elkötelezett vezetője, Huszti Gábor. Nagyon pozitív tapasztalat volt számára, hogy a most záruló Európai Uniós fejlesztési ciklus végén ennek a pályázatnak köszönhetően láthatta, hogy az irány jó volt. A fejlesztési források felhasználása nagyban segítette a hátrányos helyzetű térségek problémájának megoldását. Hozzátette, közel sem sikerült még minden problémát megoldanunk, de az már látjuk, hogy jól gondolkodtunk közösen a települések vezetőivel. Most pedig ennek a felzárkózási pályázatnak köszönhetően a következő időszak fejlesztési irányait is reálisabban tudjuk tervezni. Huszti Gábor kiemelte azt is, hogy 2020-ban számos sikeres munkacsoport ülésen vannak túl. Legutóbb az oktatás nehézségeit, a felnőttképzés átalakításának kihívásait tárgyalták  novemberben valamennyi érintett résztvevővel. Mindkét Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és az Oktatási Hivatal munkatársai mondták el tapasztalataikat. Újabb együttműködés körvonalazódik, a korai iskolaelhagyás problémájának megoldásán dolgozik mostantól szorosan együtt a megyei önkormányzat és az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja. Szenzációs partnereink vannak, kiváló szakemberek munkájában segíthetünk, a probléma mindenhol ugyan az. Segítség lenne, de a családokat kell bevonni, elérni, hogy átható megoldást érjünk
el – mondta el Huszti Gábor. A projekt lezárását követően is folytatjuk a munkát, a korábban kialakított kapcsolatot a céljaink megvalósítása érdekében továbbra is működtetjük partnereinkkel, és nem titok, körvonalazódik a pályázat folytatása is már a minisztériumban. Bízunk benne, hogy megtarthatjuk szakembereinket – zárta gondolatait Huszti Gábor.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében összesen 73 340 002.-Ft támogatással valósult meg.

További információ kérhető:
Kardos Katalin projektmenedzsertől (Tel.: +36 30 738 1511, e-mail: kardos.kata@som-onkorm.hu)

 

 

 

Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan elnevezésű projekt /EFOP-1.6.3-17-2017-00006/

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00006 kódjelű, „Somogy megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal konzorciumban beadott támogatási kérelmünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. október 10-i döntése alapján nyert. A projekt 75 millió Ft támogatással 36 hónap alatt valósul meg.

Az alábbi eredményeket szeretnénk elérni:
Szolgáltatási Út Térképet készítünk, mely dokumentum a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérését vizsgálja, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira. Olyan lokális és horizontális folyamatokat fogunk elindítani konzorciumi partnerünkkel, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együttműködésben, melynek keretében a fejlesztési programokat áttekintjük, és a felzárkózási folyamatokat hangsúlyosabbá tesszük.  A felzárkóztatásban érdekelt szervezetek részvételével Fórumot hozunk létre, mely évente két alkalommal fog ülésezni. Feladata a problémák feltárása és megoldási javaslatok keresése, megfogalmazása.  12 alkalommal közösségi együttműködést erősítő rendezvényt szervezünk a megye különböző településein. Az események célja életvezetési, családi életvitelre nevelési, adósságkezelési, pénzügyi tanácsadás, segítségnyújtás.

A projekt megvalósításának 36 hónapja alatt a Somogy megyei Önkormányzat 2 felzárkózási munkatársat, az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pedig 1 főt alkalmaz. A három munkatárs fog azon dolgozni, hogy Somogy megye valamennyi településén felmérjék a szolgáltatási helyzetet, a hiányokra megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg, és ezeket továbbítsák az illetékes irányító szerveknek. Emellett rendezvények keretében szólítják meg a megye lakosságát, segítséget nyújtanak az élet több területén felmerülő kérdésekben tanácsokkal, lehetőségekkel. A megyei társadalmi felzárkózási folyamatok a pályázattal újabb színtéren indulhatnak meg minden eddiginél szélesebb társadalmi összefogás keretében. Elgondolásunk szerint azon együttműködő partnerek felkutatása a cél, akik felelős szerepvállalásukkal motorjai lesznek a felzárkóztatásnak.

A Somogy Megyei Önkormányzat felzárkóztatási projektje a megyei önkormányzat másik, Foglalkoztatási paktum pályázatával együttműködve hosszú távon keres megoldásokat a gazdaság, a foglalkoztatás és a társadalmi különbségek problémáira, és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódóan, hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, és megyei koordinációs és konzultációs rendszert alakít ki.

A Somogy Megyei Felzárkózási Fórum 2018. március 21-én tartotta alakuló ülését, az együttműködési megállapodást 28 szervezet írta alá.

 

II. Felzárkózási Fórum Ülés 2018.11.28.
Meghívó

Beszámoló Beszámoló 1.sz melléklete

  

Javaslat
 

III. Fórum Ülés - 2019. március 13.
Meghívó

Beszámoló 2sz melléklet Barcs
Beszámoló 2sz melléklet Nagyatád
Beszamolo 2sz melleklet_Csurgo.pdf
Beszámoló 2sz melléklet Tab
Beszamolo 2sz melleklet Kaposvár
Beszámoló 2sz melléklet Fonyód
Beszámoló 2sz melléklet Siófok
Beszámoló 2sz melléklet Marcali