Foglalkoztatás

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Somogy Megyei Önkormányzat
Konzorciumi partner neve: Somogy Megyei Kormányhivatal
Konzorciumi partner neve: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A fejlesztés tárgya, célja: Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében
A szerződött támogatás összege: 3 503 000 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027.06.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés Somogy megye közigazgatási területén valósul meg, Somogy megye foglalkoztatásának és gazdaságának fejlesztése érdekében.

A „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében” című projekt megvalósítási területe Somogy megye egésze. A projektet a korábbi
foglalkoztatási paktumok tapasztalatainak és eredményeinek folytatásával valósítjuk meg, figyelembe véve a területi különbözőségeket és sajátosságokat. A pályázat célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a megyei területfejlesztési programra és Somogy Megye Integrált Területi Programjára épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz.

A projekt keretében a Somogy Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Somogy Megyei Kormányhivatal a megyei foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére Foglalkoztatási Fórum további működtetését és egy komplex
foglalkoztatási program megvalósítását tervezik, mely a korábbi Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt folytatása. A program keretében releváns közreműködőkkel újra alakuló megyei foglalkoztatási fórum, melynek feladata elsődlegesen a megyei foglalkoztatás elősegítése és erősítése érdekében a
folyamatos kommunikáció, információcsere.

A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP Plusz forrásaiból támogatott gazdasági, turisztikai, gyermekellátási, egészségügyi és szociális kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása.
Hosszú távú cél egy olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a helyben működő vállalkozások munkaerő igényeinek, és ez által közvetlenül a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja.

A projekt rövid távú célja a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, befektetés-ösztönzéshez és ágazati-gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek, projektmegvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések, foglalkoztatást elősegítő tevékenységek. Rövid távú cél továbbá a megyei szintű foglalkoztatási együttműködés további működtetése. Ennek eszközrendszere az aktív munkaerő-piaci támogatások, a képzési és foglalkoztatási támogatások biztosítása, megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés működtetése.

Specifikus célok:

A projekt közvetlen célja Somogy megye foglalkoztatási együttműködésének bővítése, a kapcsolódó paktum iroda létrehozása, a képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk
előkészítése. Ennek érdekében fontos a figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása; a paktum szolgáltatások kialakítása:

•      a megyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek  erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén

•      paktum iroda működtetése a vállalkozók igényeinek kiszolgálása érdekében