Hírek / Éghajlatváltozási Platform alakult Somogyban 2017. Március 10. 11:48

Az emberi egészség-, a természeti- és épített környezetünk megóvása, a vízkészlet gazdálkodás optimalizálása, illetve a mezőgazdasági termelés adaptálása tekinthetőek megyénkben is az elsődleges célkitűzéseknek- hangzott el péntek délelőtt a kaposvári Vármegyeházán a Somogy Megyei Éghajlatváltozási Platform alakuló ülésén.

Az ülés megnyitásakor Huszti Gábor kiemelte: a Somogy Megyei Önkormányzat 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 100%-os támogatási intenzitás mellett a „Somogy Megyei Éghajlat Változási Platform létrehozása” című projekt megvalósítására. Somogy megye meghatározta azokat a prioritásokat, amelyekkel a legnagyobb eredmények érhetőek el. Ezen a téren az emberi egészség megóvása, természeti- és épített környezetünk megóvása, vízkészlet gazdálkodás optimalizálása, illetve a mezőgazdasági termelés adaptálása tekinthetőek a megye elsődleges célkitűzéseinek.

A projekt meghatározó célja az, hogy szakmai konferenciák, workshopok, szemléletformáló akciók szervezésén keresztül Somogy megye lakosságának klímatudatosságát alacsony szintről pozitív irányba mozdítsuk el. A megyében működő civil szervezetek mellett szükséges bevonni a klímaváltozásokra hatással levő termelő vállalatokat, mező- és erdőgazdálkodásban érintetteket, a gazdasági szektor képviselőit, valamint ezek szakmai szervezeteinek képviselőit. Emellett tervezzük a megye településein élő civil lakosság elérésén túl, a megye gondolatformáló közszereplőinek, óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemista fiataloknak a megszólítását is. A projekt előkészítő szakasza 2017. március 2-án lezárult, tekintettel arra, hogy a megvalósításra kerülő projekt alapdokumentuma a Megvalósíthatósági tanulmány elkészült, azt a Somogy Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottsága elfogadta, tehát a projekt megvalósítási szakasza megkezdődött, amely során a mai napon megjelent együttműködő partnerekre mindvégig számítunk – hangsúlyozta a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

A projektmegvalósítás időszaka: 2016.12.01-2018.03.31-ig tart. A projekt megvalósítása során összesen 9 db rendezvényt kívánunk lebonyolítani. Somogy megye négy településén is, Kaposváron, Barcson, Siófokon és Szőcsénypusztán tematikus témakörök köré fonva figyelemfelkeltő akciókat kívánunk szervezni. Az akciókon túl 3 db workshop és 2 db konferencia kerül megszervezésre, kardinális témaként a klímaváltozás és hatásainak lehetséges mérséklési eszközeit tárgyalva.

A projekt átfogó céljai alapvetően a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia által megfogalmazott jövőképhez illeszkednek, hiszen a Stratégia fő prioritásaival összhangban két párhuzamos, egymással szorosan kapcsolatban álló célrendszer került megfogalmazásra, az alkalmazkodást segítő és a klímaváltozást negatívan befolyásoló kibocsátás csökkentése. Egyértelműen deklarálható cél, hogy Somogy megye lakosságának klímatudatosságát alacsony szintről mérhető mértékben elmozdítsuk pozitív irányba. A tudásátadás a szakmai konferenciákon, workshopokon, szemléletformáló akciókon keresztül valósuljon meg.

A tervek között szerepel a Somogy megye településein élő civil lakosság elérésén túl, a megye gondolatformáló közszereplőinek, a specifikus programok során óvodások, általános iskolások, középiskolások és egyetemista fiatalok megszólítása is. Emellett szükséges bevonni a klímaváltozásokra hatással bíró termelő vállalatok, mező- és erdőgazdálkodásban potentátlak, a gazdasági szektor képviselőit, valamint ezek szakmai szervezeteinek képviselőit, a témában érintett civil szerveződéseket egyaránt.

Utóbbiak közül többen is részt vettek – iskolák, települések, Kaposvár városa, nemzeti parkok, autókereskedés képviseletében – az alakuló ülésen, és ötleteikkel hozzájárultak a megyei klímastratégia kidolgozásához.

Vissza az előző oldalra