Hírek / Költségvetésről döntött a megyei közgyűlés 2016. Február 19. 12:55

Elfogadták a Somogy Megyei Önkormányzat idei költségvetését a megyei közgyűlés pénteki soros ülésén. A képviselők döntöttek arról is, hogy pályázatot nyújtanak be a megyei foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatására.

A Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a Vagyonrendelet módosítását követően a decemberben realizálódott pályázati bevételekhez és hozzá kapcsolódó kiadásokhoz igazították a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd az ideit kezdték tárgyalni, mely szerint közel 320 millió forintos költségvetéssel, hiány nélkül számol az idei évre a Somogy Megyei Önkormányzat.

Jakó Gergely a napirend tárgyalása során kiemelte, hogy az előző év szigorú és takarékos költségvetése meghozta eredményét, nőttek a megyei önkormányzat tartalékai, ez pedig hitel felvétele nélküli, jól tervezett, világos és átlátható költségvetést eredményez az idei évre.

Az ellenzék részéről a Jobbik kivételével mindenki hozzászólt a tervezethez, két volt közgyűlési elnök a korábbi, intézményfenntartói költségvetéssel hasonlította össze a mostanit, melyre a közgyűlés elnöke reagálásában kifejtette: a korábbi évek költségvetése az intézményfenntartás ötven százalékát fedezte, így minden évben hitel felvételével kellett tervezni, mely most már nem szükséges.

A költségvetés elfogadását követően elhangzott: a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Igazgatósága az általa korábban használt épületszárnyat teljesen kiürítette, és január 29-én visszaadta a megyei önkormányzat használatába. A következő évek esteleges pályázati lehetőségire, és az épület további hasznosításának célszerűségi okaira tekintettel a közgyűlés kezdeményezi a déli épületszárny önálló helyrajzi szám alatt történő szerepeltetését.

A Somogy Megyei Önkormányzat a TOP-5.1.1-15 Megyei Foglalkoztatási Paktum konstrukció keretében - az elfogadott Somogy Megyei Integrált Területi Programmal összhangban – 1,35 milliárd forint összköltségű kérelmet nyújt be a Somogy Megyei Kormányhivatallal konzorciumban. A 100 százalékos támogatású megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában. A megyei paktumokba projekt partnerként kötelező bevonni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát. A helyi paktumokba (TOP-5.1.2-15) és a megyei jogú városok paktumaiba (TOP-6.8.2-15) projekt partnerként kötelező bevonni a megyei önkormányzatot és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát.

Ezt követően elfogadták a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2016. évi nemzetközi tervet, valamint a megyei önkormányzat Hivatalánál tartandó igazgatási szünetek elrendeléséről is szavaztak a képviselők.

A megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról és az aktuális pályázatokról szóló tájékoztatás során elhangzott, hogy a TOP végrehajtásához kapcsolódó feladatok megvalósításába saját szakemberek mellett a DDRFÜ Nonprofit Kft. sok éves területi tervezési, projektfejlesztési és megvalósítási tapasztalattal rendelkező szakembereit kívánja bevonni a megyei önkormányzat. Ennek finanszírozására a kormány fog forrást biztosítani.

Vissza az előző oldalra