Hírek / Levizsgáztak a somogyi falugondnokok 2021. Október 14. 14:37

Huszonhat somogyi falugondnok tett sikeres vizsgát csütörtökön a kaposvári Vármegyeházán. A részletekről Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatott.

Biró Norbert elmondta: falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi. 2021. január 01-i hatállyal a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat hatáskörébe utalták. A Somogy Megyei Önkormányzat tevékenyen részt vett a képzésben az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. segítségével az EMMI által jóváhagyott képzési program szerint. Nem csak az elméleti oktatásnak biztosítottunk helyszínt, hanem a megyei közgyűlési alelnökei, dr. Szajcz Adrián jogi-, míg Huszti Gábor a helyi identitás témakörében tartott előadást. Utóbbi tagja volt a vizsgabizottságnak is. A képzés 96 óra elméleti és 74 óra gyakorlati részből állt, az elméleti oktatásnak július hónapban a Vármegyeháza adott helyszínt, a gyakorlati képzések a megyében terepen, az érintett településeken folytak. A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követően szóbeli vizsgával zárult. Írásbeli feladat szeptemberben egy dolgozat elkészítése volt a településről és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról a megadott szempontok alapján. Az alapképzésen 26 fő falugondnok vett részt, a mai szóbeli vizsgán ők védték meg szóban záródolgozatukat a vizsgabizottság előtt, emellett a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetéséről is kaptak kérdéseket.

Vissza az előző oldalra