Hírek / Új bizottság dönt a pályázatokról 2016. Május 27. 13:24

Új állandó bizottság segíti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítását, és újabb határon átívelő pályázatokon vesz részt a Somogy Megyei Önkormányzat – többek között erről is döntöttek a Somogy Megyei Közgyűlés pénteki soros ülésén a kaposvári Vármegyeházán.

Napirend előtt Vesna Haluga főkonzul a horvát – magyar gazdasági kapcsolatokat elemezve hangsúlyozta: Horvátország egyik legjelentősebb kereskedelmi partnere Magyarország. Ez köszönhető annak is, hogy a 2007-13-as uniós pénzügyi ciklusban az IPA projekt keretében 167 közös projekt valósult meg több mint 52 millió euró értékben. A jelenlegi tervek alapján már közel 61 millióval számolnak, melyből a határmenti kis- és közepes vállalkozásokat is támogatni tudják. Kiemelt együttműködési irányként határozták meg a Dráva menti megyék adottságainak, értékeinek kihasználását, a gazdaság, az infrastruktúra és a turizmus fejlesztését, a környezetvédelemben történő együttes fellépést, a megújuló energiák hasznosítását. Közös kitörési pontként említette a mezőgazdasági együttműködést, ezen belül is a méhészetek közös piacra jutását. Somogy megyéről elmondta, hogy mindig élenjárt a határmenti projektekben annak ellenére is, hogy mindössze kettő közúti határátkelő van a megye határszakaszán. Reményei szerint hamarosan országa is csatlakozhat a schengeni övezethez, ezzel pedig új lehetőségek nyílhatnak ezen a téren is. Vesna Haluga zárásként megemlítette, hogy tavaly létrejött egy horvát-magyar üzleti klub, melynek már több millió eurós gazdasági eredménye van.

A napirendek tárgyalása során dr. Piros Attila dandártábornok értékelte a megye közbiztonsági helyzetét. A megyei rendőr-főkapitány kiemelte: a tavalyi évben csökkent Somogyban a bűncselekmények száma, javultak a felderítési mutatók – mintegy 4 százalékkal jobbak az országos átlagnál -, egyre biztonságosabbak a közterületek és az idegenforgalmi szezon idején is javultak a mutatók. Nem mondható el ugyanez a közlekedési balesetekkel kapcsolatban, ugyanis ezen a téren visszaesés tapasztalható. Emelkedett a személyi sérüléssel járó balesetek száma, s ez a tendencia idén is folytatódni látszik, ugyanis eddig heten haltak meg a somogyi utakon. Eredményes volt a vízirendészeti tevékenység is tavaly, senki sem fulladt vízbe viharjelzés ideje alatt. A 11 balatoni áldozat nagy része betegen, figyelmetlenül strandolt. A határrendészettel kapcsolatban a főkapitány elmondta, tavaly 145821 migráns lépet át a határt Barcsnál és Vízvárnál, ám a szervezett fellépés miatt ebből a lakosság keveset érzékelt. Az idei évvel kapcsolatban újabb pozitívumról tudott beszámolni Piros Attila: tovább csökkent a bűncselekmények száma, a nyomozások eredményessége pedig már 10 százalékkal haladja meg az országos átlagot.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával a TOP projektek döntéseinek előkészítéséhez, és meghozatalához kapcsolódó feladatokra új állandó bizottságot hozott létre a közgyűlés. A kilenc fővel felálló Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a benyújtott és megvalósított projektek esetében határozza meg a Döntés Előkészítő Bizottságba delegált közgyűlési tag (Jakó Gergely közgyűlési elnök vagy az őt helyettesítő Holovits Huba) által leadható szavazatot.

Ezzel a döntéssel megváltozott az eddig működő bizottságok létszáma és összetétele is. A Területfejlesztési Bizottság változatlan hatáskörökkel, de az eddigi 9 fő helyett 7 fővel, és a Pénzügyi Bizottság is változatlan hatáskörrel, de 9 fő helyett 7 fővel működik tovább. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság elnöke: Holovits Huba, alelnöke: Mészáros Miklós, közgyűlési tagjai: Füstös János, Kesztyűs Attila és Kövér István. Nem közgyűlési tagként Szajcz Adrián, Hidvégi József, Salamon Gyula és Sárdi Árpád vesz részt a munkában. A Területfejlesztési Bizottság elnöke: Karvalics Ottó, alelnöke: Huszti Gábor, közgyűlési tagjai: dr. Kolber István és Csendesné Murányi Ibolya. Külső tagok: Czeferner Józsefné, ifj. Németh Lajos és Kecskés Gábor. A Pénzügyi Bizottságot változatlanul dr. Balázs Árpád vezeti, alelnöke továbbra is Prépost László. Képviselő tagja a bizottságnak dr. Takács Richárd, dr. Gyenesei István, míg külső tagként Bertók László, Bognár Zsolt és Csík László szerepel a névsorban.

Ezt követően a képviselők többek között döntöttek a „KEX- Általános iskolások kulturális ismeretcseréje”, a „GASTRO NETWORK - Határon átnyúló gasztro hálózat kiépítése”, a „COLLAGE – Határmenti régió értékeinek gyűjtése és dokumentálása audio-vizuális tartalomként” , az „ICC - Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés a Vasfüggöny kerékpárút vonzerejének növelése érdekében” című, valamint a „TOURISM5C - Határon átnyúló turisztikai desztináció és klaszter létrehozása 5 megye bevonásával a Magyarország-Horvátország program területen” című pályázatok benyújtásáról.

A KEX célja határmenti régió (horvát-magyar) kulturális, természeti és történelmi értékeinek megismertetésére általános iskolásokkal. A GASTRO NETWORK projekt az eddig individuálisan működő Somogy megyei és Kapronca megyei fesztiválokat és helyi kézműves élelmiszer műhelyeket kívánja egy tematikus útvonalra felfűzni, ezáltal növelve azok turisztikai potenciálját, közvetve pedig a látogatások számát. A COLLAGE Somogy megye és Kapronca megye együttműködése közös kulturális, természeti és történelmi értékeik bemutatását szolgálja. Az ICC célja az Eurovelo 13 kerékpáros útvonalra kapcsolódó hálózat kialakítása, kitáblázása, míg a TOURISM5C pedig a közös turisztikai desztináció, regionális turisztikai brandépítés megvalósításáról szól. A közel százötvenmillió forintos összes projektköltség 5%-os önerejét a 2017. illetve a 2018. évi költségvetésében tervezi a Somogy Megyei Önkormányzat a megvalósítás megkezdésétől függően.

A területfejlesztési pályázatok benyújtására irányuló konzorciumi szerződésekben pályázatonként eltérő feladatokat vállalt a megyei önkormányzat, amelyek jellemzően a projekt managementre, a szemléletformálásra, a nyilvánosságra, valamint részben a projekt előkészítésre, közbeszerzésre, és műszaki ellenőrzésre terjednek ki. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében eddig összesen 64 konzorciumi szerződés megkötésére került sor a helyi gazdaságfejlesztés, a vízrendezés, a szociális alapszolgáltatások és a kerékpárút fejlesztés területén. A pályázati előkészítés részeként a megyei önkormányzat előtt álló egyik legjelentősebb feladat 15 település önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére irányuló pályázata teljes körű lebonyolítása. A TOP-5.1.1-15 kódszámon benyújtott Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat megfelelt a jogosultsági szempontoknak, és megkezdték tartalmi értékelését.

Vissza az előző oldalra