Paktum

2020j.jpg

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001
Kedvezményezett neve: Somogy Megyei Önkormányzat (Főkedvezményezett)
Konzorciumi partner neve: Somogy Megyei Kormányhivatal
A Projekt címe: Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum
Megítélt támogatás: 1.943.370.085,-Ft

Megítélt támogatás konzorciumi partnerek közötti megoszlása:

Somogy Megyei Önkormányzat: 300.551.528 Ft
Somogy Megyei Kormányhivatal: 1.642.818.557 Ft

Támogatás mértéke: 100, 00%
Projekt tervezett megkezdésének időpontja: 2016.09.01.
Projekt tervezett befejezésének időpontja: 2021.12.31.
Projekt rövid összefoglalója:

A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a Somogy megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztésekhez, foglalkoztatás ösztönzéséhez és társadalmi együttműködések erősítéséhez; továbbá, hogy hozzájáruljon Somogy megye felzárkóztatásához, a belső területi kiegyenlítődéshez, a társadalmi kohézió erősítéséhez.

A projekt speciális célkitűzései: Somogy megye képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, az érintett programok tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával történő bővítése, az álláskeresők munkához juttatása, a TOP 8. tematikus cél keretében ERFA forrásból támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényének fejlesztése.
A projekt operatív célja a foglalkoztatás növelése, gazdasági versenyképesség erősítésére: a foglalkoztatás területén szereppel bíró Somogy megyei szereplők együttműködésének megteremtése, az információáramlás elősegítése, a helyi foglalkoztatási paktumok módszertani segítése, beavatkozásaik összehangolása, Somogy megyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási programjainak, munkaerő-piaci programjainak megvalósítása.

Somogy megyei Foglalkoztatási Paktum projekt működési területe Somogy megye közigazgatási területe, bele nem értve a megyei jogú város paktumának területét.

A projekt közvetlen célcsoportja 2 csoportba sorolható: 1.) a megyei foglalkoztatási paktum és 2.) a munkaerő-piaci tevékenységek célcsoportja.

1. a megyei foglalkoztatási paktum célcsoportja: Somogy Megye Önkormányzat, Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, Somogy Megyei Területi Agrárkamara, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány, Somogy megyei civil és non-profit szféra, szociális szövetkezet, kisebbségi önkormányzat képviselői, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek, vállalkozások.

2. a munkaerő-piaci tevékenységek célcsoportja Somogy megye – kivéve Kaposvár - területén élő:
- Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők
- 25. életévét be nem töltötte személyek
- 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
- 50. életévüket betöltött személyek
- Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- Megváltozott munkaképességű személyek
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- Közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik – a „Főbb programelemek (támogatások és szolgáltatások) nyújthatósági táblája” szerinti, esetükben nyújtható támogatásokkal – a versenyszférába visszavezethetők.
- Inaktívak (a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Nem regisztrált álláskeresők.)

A projekt közvetett célcsoportja Somogy megye lakossága, állami szervezetek, vállalkozások és a civil szektor szereplői.

A fent nevezett célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi 2 tevékenységcsoport kerül megvalósításra: 1.) Foglalkoztatási paktumhoz és a 2.) Munkaerő-piaci programokhoz kapcsolódó tevékenységek.

1. Tevékenységi kör: megyei Foglalkoztatási Paktum és Paktumiroda létrehozása, valamint működtetése. 6 hónapon belül min. 2 dokumentált partneri találkozó megvalósítása. Foglalkoztatási partnerség működési tapasztalatainak összegyűjtése. Foglalkoztatás fejlesztést támogató dokumentumok pl.: megvalósíthatósági tanulmány, foglalkoztatási stratégia készítése. Ernyőszervezeti feladatok ellátása. Helyi termék-, szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek. Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása. Projekt folyamat részletes dokumentációjának elkészítése. Nyilvánosság és projektmenedzsment biztosítása. Együttműködés az NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával. A kormányzati intézkedések megvalósításának segítése. Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara helyi kirendeltségének paktum szervezeti tagként történő bevonása. Minősítés megszerzése.

2. Tevékenységi kör: bértámogatás, önfoglalkoztatás támogatását célzó munkaerő-piaci programrész megvalósítása, képzés támogatásához kapcsolódó munkaerő-piaci programrész megvalósítása, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

Az Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2017. február 13-án került sor a Somogy Megyei Önkormányzat Dísztermében 34 alapító tag részvételével.

Fotógaléria