Somogy Megye Területrendezési Terve 2020-

 Tervezők a szerkeszthető változatért az alábbi címen érdeklődhetnek: foepitesz@som-onkorm.hu

 

Rendelet 6-2020.(III.16.) ÖR - SMTRT

Határozat 1-2020.(III.16.) KE - SMTRT

2. rendelet melléklet_Somogy megye szerkezeti terve

3.1 határozat melléklet_Aprófalvas települések egyedi övezete

3.1 rendelet melléklet_Ökológiai hálózat övezete

3.10 rendelet melléklet_Rendszeresen belvízjárta terület övezete

3.11 rendelet melléklet_Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések

3.12 rendelet melléklet_Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete

3.13 rendelet melléklet_Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete

3.2 határozat melléklet_Dráva menti települések övezete

3.2 rendelet melléklet_Kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú szántók övezete

3.3 rendelet melléklet_Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete

3.4 rendelet melléklet_Tájképvédelmi terület övezete

3.5 rendelet melléklet_Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

3.6 rendelet melléklet_Vízminőség-védelmi terület övezete

3.7 rendelet melléklet_Nagyvízi meder övezete

3.8 rendelet melléklet_Honvédelmi és katonai célú terület övezete

3.9 rendelet melléklet_Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések