TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00007

2020N.jpg

 

Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. július 1.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020. november 30.
A projekt összköltsége: 575 000 000 Ft
A támogatás összege: 575 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %


A DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE NAGYATÁDON
Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 575 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból kivitelezésre kerül Nagyatádon az egykori Budai Nagy Antal Laktanya infrastrukturális fejlesztése, illetve kiépítésre kerül a déli iparterület közvetlen közúti kapcsolata a Berzence-Nagyatád állami közúttal. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.
„A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon” című, TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00007 azonosítószámú pályázat hozzájárul a város déli részén elhelyezkedő, a Tarany felé vezető út mentén az egykori Budai Nagy Antal Laktanya területének infrastrukturális fejlesztéséhez, bővítéséhez, valamint a Berzence és Tarany közötti közvetlen útszakasz kiépítéséhez.
Az 575 millió forint európai uniós támogatás segítségével az iparterületen megvalósul a villamos áram hálózat kiépítése a közvilágítás fejlesztése érdekében; a szennyvízhálózat fejlesztése szennyvízvezeték kiépítésével; az ivóvízhálózat fejlesztése; a gázvezeték hálózat fejlesztése; a talajszennyezettség elhárítása a szennyezett talajú terület kármentesítésével; az úthálózat fejlesztésével megvalósul a rossz minőségű belső úthálózat javítása, valamint az iparterület Nagyatád-Berzence közúttal való kapcsolatának megteremtése.
A projekt eredményeként a fejlesztett barnamezős iparterület közvetlenül és közvetetten lehetőséget biztosít új munkahelyek megteremtésére, a foglalkoztatottság növelésére a területre betelepült és a jövőben betelepülő vállalkozások működési feltételeinek kedvezőbbé tételén keresztül.
A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.