• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Somogyjád Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Ipari park kialakítása Somogyjádon
A szerződött támogatás összege: 73 778741,- Ft
A projekt összköltsége: 75 208741,- Ft
A támogatás mértéke: 100%


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt a Somogy megyei Somogyjád község bevezető, déli részén elhelyezkedő, a Lengyeltóti felé vezető út mentén barnamezős gazdasági területen valósul meg. A PROJEKT CÉLJA, hogy elősegítsük a vonzó befektetési környezet kialakítását azzal, hogy a leromlott állapotú barnamezős volt takarmány tárolok területén, kialakítsuk a gazdasági tevékenységhez szükséges telekhatáron belüli, illetve kívüli alapinfrastruktúrát egy újonnan létrehozandó ipari parkhoz. Az iparterület infrastruktúra fejlesztése közvetve az alábbi célokat szolgálja: - új befektetőket vonz a terület, lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonban álló telkek értékesítésére, - elérhető lesz a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások magas arányú és hosszú távú kihasználtsága, - ezáltal új munkahelyek jöjjenek létre, nő a foglalkoztatottság, így az adóbevételek is növekednek, ami további beruházásokhoz biztosít forrást.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA:
A tervezett projekt során egy ipari park kerül kialakításra barnamezős beruházás eredménye képen. A telekalakítás során létrejövő 020/40 helyrajzi számú
ingatlanon a telekhatáron belüli-kívüli alapinfrastruktúra kerül kialakításra. A telekhatáron kívüli ingatlanok helyrajzi számai: 489, 512/3, 512/5, 515/1,
515/4, 515/6, 03/3 és 714. Az alapközművek a legközelebbi megfelelő méretű, műszaki paraméterű csatlakozási pontoktól kerülnek elvezetésre az
iparterületig. Ezek hossza: 533 fm vízvezeték, 264 fm szennyvízvezeték, 149 fm villanyvezeték, 211 fm gázvezeték. A megfelelő vagyonvédelem miatt a terület 425 fm hosszan lesz körbekerítve, illetve a közúti csatlakozás miatt a telek középső részén 20 t tengelyterhelésű 12 m hosszú kapu bejáró lesz kialakítva, ami továbbá 2 db 6 méteres automata úszókapuval lesz ellátva. Az iparterületen a vállalkozások számára biztosítani fogjuk az internet, és telefon
elérhetőséget is. A kialakítandó iparterület nagysága 10.118 m2.

Projekt keretében az akadálymentesítés nem releváns, tekintettel arra, hogy csak alapinfrastruktúra fejlesztés valósul meg.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI
DÁTUMA: 2020.07.31.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003