• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00004

2020N.jpg

Iparterület fejlesztés Heresznyén
TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00004
Kedvezményezett:Heresznye Község Önkormányzat
Megvalósítás időszaka:2019.01.01.-2020.05.31.
Támogatási összeg: 119 722 516 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

Heresznye külterületén, a falu határában található az az önkormányzati tulajdonú, részbenhasznosítatlan barnamezős iparterület, amelynek fejlesztését célozza meg a pályázati támogatástnyert beruházás. A projekt keretében többek között felújításra kerül az iparterületen található épületek közül alegnagyobb és legjobb állapotban lévő. Ez a létesítmény a területre betelepülni szándékozóvállalkozásokat szolgálja majd. Az épület adottságai a könnyűipari termelés széles körének biztosítmegfelelő helyszínt, alkalmas lehet összeszerelő és csomagoló üzem számára, könnyűiparitermékek előállítására, de kialakíthatók benne irodák is. A beruházás nem építési engedélyköteles,miután tartószerkezeti átalakítás nem történik. Az átalakítás során a belső kialakítással a mai kornakmegfelelő termelő üzem feltételei teremtődnek meg. A tervek szerint az épületen belül elbontásrakerülnek a válaszfalak, és megújul az aljzat. Az új válaszfalakkal több szekció is kialakítható,amelyek kisebb üzemként vagy irodaként hasznosíthatóak, valamint elkészülnek a hozzájuk tartozókiszolgáló egységek. A régi külső nyílászárók helyére új, hőszigetelt nyílászárók lesznek beépítve.A homlokzat 15 cm vastagságban, a födém 25 cm vastagságban kap hőszigetelést, mely akésőbbiekben gazdaságos üzemeltetést biztosít. A födémszerkezet is az előírásoknak megfelelőrétegrenddel épül meg. Az épület akadálymentes megközelítését, valamint a mozgásukbankorlátozottak épületen belüli biztonságos közlekedését rehabilitációs szakmérnök bevonásávalvalósítja meg a kedvezményezett. Átalakításra kerül az elektromos rendszer, a fűtés, a víz- éscsatornaellátás és a szellőzőrendszer is. A program része lesz a telepen belüli utak felújítása.A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatbólvissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.