TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

2020_reg.jpg

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A PROJEKT CÍME: „VÁSÁRTÉR FEJLESZTÉS”
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 129.191.939,- FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt célja a helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása keretén belül a vásártéri infrastruktúra felújításával megvalósuló komplex program megvalósítása Ságváron. A vásártér felújítása a nemzetgazdaságban rejlő, kihasználatlan foglalkoztatási és jövedelemtermelési kapacitásokat mozgósítja, a keletkező helyi jövedelmet fenntartható módon helyben, az adott településen, illetve térségben, régióban tartja. A fejlesztés vidéki térségben valósul, meg, közvetlenül (a projektgazda 1 fő munkavállalóval bővíti az üzemeltetésben érintettek létszámát) és közvetetten is hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez a tágabb környezetében is, hiszen a vásárterületen árusító vállalkozásoknál növelheti a foglalkoztatottak létszámát.

A fejlesztés eredményeként egy új típusú vásártér kerül kialakításra Ságváron, a korábbi funkciók új infrastruktúrába ágyazásával. A piac területének kiterjesztése egyrészt lehetővé teszi a növekvő és változó igények teljesítését, másrészt pedig egy hívogató funkció is teljesül: az úton elhaladók figyelmét nem kerülheti el az, hogy vásári nap van épp Ságváron. A projekt megvalósulása lehetővé teszi rövid ellátási lánc megerősödését a térségben.
A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A tervezés során megvalósulnak az egyetemes tervezés (nők és férfiak igényei, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényei), valamint a horizontális szempontok (akadálymentesítés és energiahatékonyság) elvei.
A projektre helyi infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó jogcímen került megigénylésre a támogatás, mely figyelembe veszi a tényleges működési eredményt.

A felhívás céljaival összhangban a vásártéren megvalósuló fejlesztés a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének megújítását támogatja. A vásártér fejlesztése és a helyi települési Önkormányzat hozzájárul a helyi alapanyagokra épülő, helyi termelők piacra jutásához. A projekt a Területi Operatív Programhoz és a megyei integrált területi programhoz való illeszkedését mutatja azon célja, hogy a helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával megteremtse a helyi termelés bázisait, kiépítse a helyi termékek és szolgáltatások piacát, azaz a korszerű vásári területet. A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok kialakulásának elősegítése, amit szintén kiemelt célnak tekint jelen projekt is.
A projektet Ságvár Község Önkörmányzata, és konzorciumi partnereként a Somogy Megyei Önkormányzat szoros együttműködés keretében valósítja meg, megosztva egymás között az előkészítési, közbeszerzési műszaki ellenőrzési, nyilvánosságra vonatkozó és projekt menedzsment tevékenységeket.

A vásártéri terület a fejlesztés során egy új Kézműves és ökopiac- szolgáltatási elemmel bővül. Egy kifejezetten egészséges és friss alapanyagokon alapuló bio termékeket kínáló piaci árusító sor kialakítása a cél, ahol elsődlegesen ökológiai gazdálkodásból származó helyi és környékbeli élelmiszerek árusítása, valamint még a környékbeli hagyományos kézműves mesterek által készített termékek értékesítése történik. Első ütemben az érintett területen 11 darab árusító pavilon telepítése valósul meg, figyelembe véve, hogy az árusító helyek könnyen megközelíthető, higiénikusabb, frekventált helyre kerüljenek, így segítve a termelőket, kézműveseket.

A beruházás nem eredményez kihasználatlan kapacitásokat a megvalósítást követően, hiszen az új árusító helyek kialakítása már a vásárok alkalmával jelen lévő termelők, kézművesek, valamint a Startmunka-mintaprogram zöldség és gyümölcstermesztésében érintett környékbeli önkormányzatok bevonásával történik. A termelők részéről régóta megfogalmazódott igény arra vonatkozólag, hogy a helyi termékek, valamint a kézműves portékák konvencionális termékektől elkülönítetten egy frekventáltabb, szebb környezetben kerülhessenek árusításra, megvalósul.

Az infrastrukturális fejlesztésben kialakítandó parkolási lehetőség növeli a gyalogos közlekedés biztonságát, csökkenti a koccanásos balesetek kockázatát, hozzájárul az utca-, illetve a településkép javulásához.

A környezeti, társadalmi és pénzügyi fenntarthatósága, a környezettudatosság és a környezetterhelés minimalizálása együttesen teljesül: az alternatív energiaforrás beszerzése hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez és ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, nincs előre látható klímakockázata.
A fenti célok teljesülését széleskörű partnerség biztosítja, hiszen a pályázat céljai nem csak a projektgazda és konzorciumi partnerek igényeit, hanem a pénzbeli támogatásban nem részesülő bérlők és vásáron árusító kereskedők igényeit is figyelembe vette.

A projekt keretében kiépül: - piac belső útjainak aszfalt burkolata, - belső utak csapadékvizének kavics szivárgóinak kialakítása, - 6 db kerékpártároló, - külső helyi közutak mellett zúzalékos parkolók kialakítása, - szilárd burkolatú akadálymentes parkolóhely, - 2 db kandeláber, - helyi közutak útburkolatának cseréje 423 m hosszan, - vízelvezetés burkolt árokban, - járda térkő burkolatra való cseréje, - zöldfelület kialakítása, - új építésű (költséghatékonyabb) vizesblokk, benne női, férfi és akadálymentes illemhely, valamint egy gépészeti helyiség, - 20 db mobil piaci asztal (kecskelábas asztal).

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.07.31.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006