• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00007

2020.jpg
A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: Barcs város központi konyhájának rekonstrukciója
A szerződött támogatás összege: 216.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 216.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00007

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt a 106/2015 (IV. 23) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg. A projekt célja a közétkeztetés minőségi javítása Barcs városában, a térségben termesztett élelmiszer alapanyag hasznosításával. A korszerűtlen, a 70-80-as években, részben könnyűszerkezetes elemek alkalmazásával épült, a konyhát és étkezőhelységet magába foglaló épület korszerűsítése, megújuló energiaforrások hasznosításának növelése. Az elavult konyhatechnológia modernizálása. A konyha egy elkülönült épületben helyezkedik el egy iskola és egy kollégium között, Az épület állaga leromlott, a falakon és a mennyezeten penészesedés mutatkozik, a nyílászárók állapota rossz. A jelenlegi állapot már-már veszélyezteti a működést, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi és közegészségügyi kockázatot jelent. A projekt teljes egészében illeszkedik a Felhívás által kijelölt célokhoz: a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósul meg. A projekt célkitűzései illeszkednek Somogy Megye Integrált Területi Programjának célkitűzéseihez: elsősorban „Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése”, valamint „A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása” tematikus specifikus célokhoz. A projekt illeszkedik Barcs Város Integrált Települési stratégiájának célrendszeréhez is: elsősorban a Közszolgáltatások színvonalának erősítése, valamint a Gazdasági potenciál erősítése célkitűzésekhez. A projekt tervezését egy műszaki állapotfelmérés, valamint egy igényfelmérés előzte meg, széles partneri kör bevonásával. Egyeztetésre került sor a konyhát üzemeltető személyzettel és a konyhát igénybevevő intézményekkel. A piac fejlesztése közvetlen pozitív hatással bír a tulajdonos önkormányzat és a konzorciumi tag mellett, az üzemeltető intézményre, valamint a konyha ellátásban résztvevő vállalkozásokra és termelőkre. A projekt tervezése és megvalósítása során két nagy alapanyag-beszállítóval formalizált együttműködésre is sor kerül. Az előkészítés során a Somogy Megyei Önkormányzattal is szoros együttműködésre került sor, melynek eredménye egy konzorciumi megállapodás, mely szintén csatolásra kerül a támogatási kérelemhez. A projekt tervezése során komplex megközelítés érvényesült, nagy hangsúlyt fektet az akadálymentesítésre, az energiahatékonyságra és a megújuló energiák hasznosítására. A projekt integrálódik a korábbi fejlesztésekbe: korábban felújításra kerültek a fejlesztendő épület mellett elhelyezkedő oktatási intézmények épületei. A tervezett Terület- és településfejlesztési Operatív Programból megvalósítandó óvoda felújítás közvetlenül kapcsolódik a jelenlegi fejlesztéshez. A tervezés során kiemelt szempont a környezeti, társadalmi és pénzügyi fenntarthatósága, a környezettudatosság és a környezetterhelés minimalizálása. A fejlesztés nem hordoz magában klímakockázatot. A tervezett fejlesztés az üvegház hatású gázok (ÜHG) kibocsátására nincs hatással. A projekt tervezett műszaki tartalma: - Épület homlokzat és födém hőszigetelése, teljes homlokzati és belső nyílászáró csere - Teljes belső burkolat csere fal és padló - Felületképzések (külső homlokzat és belső felületek) - A gimnázium épülete és étterem közötti összekötő folyosó felújítása (új nyílászárók – mennyezet – fedés stb.) - A padlócsatornákba szerelt víz és csatorna, valamint fűtési vezeték rendszer teljes cseréje - Az elektromos hálózat felülvizsgálata és felbővítése (energia igény növelése) - Női – férfi WC blokk kialakítása az étkező rész északi szegletében, a női WC egyben az akadálymentes WC is lesz. - A konyhatechnológia felülvizsgálata és új konyhatechnológia kialakítása (sütés – főzés) - Konténeres ételszállítás edényzetének beszerzése - Éttermi melegen-tartó és tálaló rendszer felújítása, új eszközök beszerzése - Fehér és fekete mosogató rendszer felújítása, új eszközök beszerzése - Első beszerzésű eszközök (adagtálak – evőeszközök – kancsók poharak stb. A projekt során megújuló energia hasznosítására is sor kerül, a napenergia hasznosításával.