TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00003

2020N.jpg

Kedvezményezett: Böhönye Község Önkormányzata
Projekt címe: Helyi piac infrastrukturális feltételeinek kialakítása Böhönyén
Szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2019. április 30.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja, Böhönye Község központjában egy korszerű piactér kialakítása, mely magában foglalja egy új piaccsarnok kialakítását is. Az új piacterület a jelenleg árusítási célra használt terület közvetlen közelében található, a fő közlekedési úttól (61-es út) kb. 100 méteren belül. A pályázat keretében létrehozásra kerülő rendezett, a mai kor követelményeinek megfelelő minőségű piacterületet és csarnokot kíván biztosítani a piaci szereplők számára. Jelen projekttel Böhönye település frekventált részén kívánunk létrehozni egy rentábilisan működő piacterületet, piaccsarnokkal, vizesblokkal, egyéb a piaci tevékenységet támogató funkciókkal. Melynek üzemeltetéséhez kapcsolódóan munkahelyteremtésre is sor kerül, hiszen a gondnoki, karbantartói, felügyeleti tevékenységre az Önkormányzat munkaerőt kíván felvenni a piac üzemeltetésének megkezdésétől. A tervezett piactér és piaccsarnok Böhönye központjában, a Kossuth Lajos utca nyugati oldalán tálalható telken kerül megvalósításra. Az építési terület alapvetően sík, melyre zártsorú beépítéssel kerül elhelyezésre a földszintes piacépület. Az észak-déli hossztengelyű, nyeregtetős piacépület funkcionális alapvetően két részre oszlik. Az épület nyugati, hátsó traktusában a szükséges kiszolgáló helyiségek es szociális blokkok, míg a keleti traktusban a belső elárusítóhelyek kaptak helyet. A piac épülete előtti részen, az épülettől keleti irányba szabadtéri elárusítóhelyek kerülnek kialakításra, a telekhatárok menten pavilonos, míg a telek közepén mobil elárusítóhelyekkel. A piachoz szükséges személygépkocsi parkolók közterületen, a Kossuth Lajos utcában kerülnek kialakításra, míg a piachoz szükséges kerékpár tárolók, saját területen belül kerülnek elhelyezésre.
Az előzőekben bemutatott beruházás, maga után vonz számos további lehetőségeket. Nő az árusítók száma mind a helyi termelőké, mind a Böhönye és agglomerációját érintő termelőké. A fix árusító helyekre folyamatos bérletjog is eladhatóvá válik, így folyamatos/ előre tervezhető lesz a várható bevételek egy része is. Már a pályázatot megelőzően számos együttműködési megállapodás született, ami a fejlesztés szükségességét nagyban alátámasztja. (Varászló Község Önkormányzata, Kelevíz Község Önkormányzata, Nagybajom Város Önkormányzata, Szenyér Község Önkormányzata, Segesd Község Önkormányzata, Balaton Ker-Tész Szövetkezet, Kapos-Aranya Szociális Szövetkezet A pályázat keretében egy új, korszerű helyi piac kialakítását tervezzük a helyi és környékbeli őstermelők számára azzal a céllal, hogy terményeiknek állandó piacot, széles vevőkört biztosítsunk, háttérbe szorítva az import termékeket, illetve a multi áruházakban vásárolhat zöldségek. Ezáltal a helyi lakosság egészségesebb alapanyagok felhasználásával egészségesebb életet élhet, és a jövedelem is a helyi termelőknél marad. 
A megújuló energia alkalmazását napelemes kandeláberek telepítésével biztosítjuk a piaccsarnok esetében.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00003