TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00004

2020N.jpg

 

Kedvezményezett: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón
Szerződött támogatás összege: 50 935 440 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezés dátuma: 2019. augusztus 31.
Projekt tartalmának bemutatása:


1.a) projekt célja

Balatonszárszó Nagyközség, lakónépessége 2015. év eleji adatok alapján 1 947 fő. Turisztikai jelentőségét 6 km-es Balaton parti szakasza erősíti. Ennek köszönhetően 39 db szálloda és panzió található a településen, a magánszállás helyek további 22 000 üdülőférőhelyet biztosítanak. Balatonszárszón jól kiépített vendéglátóhelyek és üzletek várják a nyaralókat. A település teljes egészében korszerű, folyamatosan karbantartott infrastruktúrával rendelkezik.
Célunk a piaci tevékenységhez kapcsolódó minőségi szolgáltatások körének bővítése az építészeti értékek és az infrastrukturális elemek fejlesztése által. Ezzel párhuzamosan a szolgáltatások szezonalitásnak csökkentése, valamint a vásárlói kör komfortérzetének hatékony növelése. A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai alapján a problémák jelentős része a terület és az építmények (nem épületek) leromlott állapotából, a villamos hálózat kiépítésének hiányából és a fedett területek hiányából fakadnak.


1.b) A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt.

Területe: 1057 m2, megközelítőleg négyzet alakú, sík terület. Tulajdonos: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. A területen jelenleg is piac van, immár 16 éve.

A fejlesztés által megcélzott Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása.
c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók).
d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése.

A működő piac korszerűsítése forgalmi rendjét, műszaki megoldásait tekintve:

– legalább 15 elárusítóhely kialakítása lefedett térben,
– kiszolgáló létesítmény (raktár, iroda, WC), lehetőleg
– megújuló energiát hasznosító technológia alkalmazása
– akadálymentesítés
– új egységes burkolat
– parkoló kialakítása
– minimális zöldfelület

c) A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése:

A fentieknek megfelelően a fejlesztés során megvalósul minimum egy önállóan támogatható tevékenység.
A fejlesztés során minden tevékenység esetében a helyi termelőket, helyi alapanyagokat helyezzük előtérbe.
A kiírás alapján, új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) felújítása, illetve amennyiben a fejlesztendő területen nincs az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület – esetünkben a területen épület nem található. A fejlesztés helyszíne az önkormányzat tulajdonában van és a megvalósított fejlesztéseket itt is fogjuk üzemeltetni. Az új piac meg fog felelni a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra, tervezői költségbecslés és a felhívásban előírt korlátok alapján. Legkésőbb az első mérföldkőig a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra fog kerülni olyan tételes tervezői költségbecslés is, amely az egyes tételek esetében az építőipari normagyűjtemény kódjait is tartalmazza.
Az új piac akadálymentesített lesz a műszaki dokumentáció szerint. Megvalósulnak továbbá a felhívás által előírt energiahatékonysági intézkedések és esélyegyenlőség valamint környezetvédelmi szempontok is.

d) A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése:

A projekt során teljesítésre kerülnek a szükséges tartalmi értékelési szempontok.

e) Standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése:

A projekt célja illeszkedik Somogy megye területfejlesztési programjának célrendszeréhez. A fejlesztés az alábbi célhoz illeszkedik:

“3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása”

A projekt eredményeként a helyben megtalálható erőforrások szélesebb körű felhasználásával megteremtjük a helyi termelés bázisait, kiépítjük a helyi termékek és szolgáltatások piacát, mellyel ösztönözzük a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseit.

A projekt tervezése és végrehajtása során széleskörű partnerség valósul meg. Támogatásban nem részesülő partnerként az üzleti tervben bemutatott szervezeteket fogjuk bevonni.

A projekt keretében megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása: a vizesblokkok és a zárt épületrészek energiaellátása érdekében az optimális tetőfelületen napelemes rendszert helyezünk el.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00004