TOP-1.1.3-16-SO1-2019-00008

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: CSÖKÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés Csökölyben
A szerződött támogatás összege: 99 999 948,- Ft
A projekt összköltsége: 99 999 948,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.15.
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-16-SO1-2019-00008

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósításával egy korszerű, modern agrár-logisztikai fejlesztés kerül kialakításra, amelyre sem Csökölyben, sem a környező községekben még nem volt példa. A projekt keretében a csökölyi epertermeléshez kapcsolódó beruházás valósul meg. A településen található használaton kívüli épület megújításával a helyi termelők részére egy olyan gyűjtőpont jellegű agrár-logisztikai fejlesztés valósul meg, aminek a segítségével a gazdálkodók európai színvonalú körülmények között tudják az eper termésüket raktározni, hűteni, válogatni, csomagolni. Csököly Község Önkormányzatának céljai között hosszú idő óta szerepel a fejlesztésbe bevonni tervezett használaton kívüli épület hasznosítása oly módon, hogy az a helyi érdekeket szolgálja. A település egyedi mezőgazdasági termelő (különösen eper) jellege, valamint az e termékek iránt megnövekedett kereslet, továbbá az ennek eredményeként kialakult tárolási problémák a település termelői számára megoldást kívánnak. További problémát jelent a helyi termelők számára terményeik piacra juttatása. A településen található használaton kívüli épület megújításával a helyi termelők részére egy olyan gyűjtőpont jellegű agrár-logisztikai fejlesztés tervezett, aminek segítségével a helyi gazdálkodók európai színvonalú körülmények között tudják az eper termésüket raktározni, hűteni, válogatni és csomagolni. A projekt célja, hogy a fejlesztés segítségével javuljon a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve munkahelyteremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez. Az önkormányzat rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztése valósul meg, melyek eredményeként a megtermelt mezőgazdasági termékek (eper) könnyebben jutnak el a helyi piacokra.

A településen telekkel rendelkező jobbágyságból a történelem során a kisbirtokos parasztság alakult ki, akik körében a homokos kevés tápértékű földeken a konyhakerti növények mellett leginkább az epertermelés honosodott meg, amely napjainkra „CSÖKÖLYI EPER”-ként vált országos hírűvé. A helyiek körében gyakori az értékesítés céljából történő epertermelés, családok, vállalkozások napi betevőjének alapja vagy kiegészítője. Emellett több csökölyi székhelyi cég végez fuvarozási, kiskereskedelmi, feldolgozóipari, növénytermesztési és állattenyésztési, kis- és nagykereskedelmi ügynöki tevékenységet, amelyek az egyéni vállalkozókkal, valamint a helyi őstermelőkkel együtt jelentős munkaórát és költséget fektetnek be a csökölyi eper megtermelésében és piacra jutásában, mely a megélhetésük alapja. Az önkormányzat gyűjtőpont kialakításával azt kívánjuk elérni, hogy egy biztos, egyenlő esélyeket teremtő raktározási és piaci előkészítő (hűtés, válogatás, csomagolás) színtér álljon rendelkezésre a helyi gazdasági szereplők számára. A belső, helyi erőforrásokra
épülő projekt célja, hogy a fejlesztés segítségével javuljon a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.