TOP-1.1.3-16-SO1-2019-00009

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Újvárfalva Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Helyi termékek piacra jutását segítő infrastruktúra fejlesztés Újvárfalván
A szerződött támogatás összege: 41076 166,- Ft
A projekt összköltsége: 41 076 166,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A fejlesztéssel az önkormányzat egy korszerű, helyi gyümölcs, zöldség és gyógynövényekkel kapcsolatos agrár-logisztikai raktár és hűtő-, csomagoló létrehozását tervezi, melyhez az Újárfalva, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt új épület megépítése szükséges. A projekt megvalósítása keretében egy olyan építmény megépítése a cél, ami a régióban növeli a gyümölcstermesztési kedvet, és a beszállított gyümölcsök, raktározására, csomagolására, hűtésére, mosására és egyéb kezelésre alkalmas. A tervezett épület az önkormányzat tulajdonában meglévő mintegy 4500 m² területen elhelyezkedő birtokán valósul meg. A korábbi évek beruházásai révén a területen közösségépítésre alkalmas közösségi teret hozott létre az önkormányzat. Az önkormányzat a gyűjtőpont kialakításával azt kívánja elérni, hogy egy biztos, egyenlő esélyeket teremtő raktározási és piaci előkészítő (hűtés, válogatás, csomagolás) színtér álljon rendelkezésre a helyi gazdasági szereplők számára. A belső, helyi erőforrásokra épülő projekt célja, hogy a fejlesztés segítségével javuljon a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez. A projekt célja a helyi és térségi gazdaság élénkítése, valamint foglalkoztatás-ösztönzés azáltal, hogy a raktározási, logisztikai környezetet megteremti a résztvevők számára. Az önkormányzat rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztése valósul meg, melyek eredményeként a megtermelt mezőgazdasági termékek könnyebben jutnak el a helyi piacokra. A területen mintegy 300 m²-es gazdasági épület és egy hozzá tartozó 150 m² fatároló/góréház található. A területen egy impozáns kemence van, ami közösségi rendezvények lebonyolítására, gasztronómiai fesztiválok, vagy inkább faluünnepek megtartására is alkalmas. A fejlesztés eredményeképpen egy új épület kerül kialakításra, ami a már meglévő főépület mintegy másaként kerül kialakításra. Ezzel az épületegyüttessel egy csodálatos belső udvar képződik, ami a későbbiekben egy kis élelmiszer manufaktúra korszerű kialakítását teszi lehetővé.

A projekt megvalósítása keretében egy olyan építmény megépítése a cél, ami a régióban növeli a gyümölcstermesztési kedvet, és a beszállított gyümölcsök, raktározására, csomagolására, hűtésére, mosására és egyéb kezelésre alkalmas. A projekt kifejezett célja olyan helyi termékportfólió kialakításának támogatása, ami a piacon eladható, az adott kategóriában versenyképes termékek előállítása is lehetőséget teremt szolgáltatásai révén. A projekt megvalósítása esetén a helyi vállalkozások, termelők számára biztosítunk terményeik raktározására, hűtésére és hűtött raktározására, (ezek bérlésére) válogatására, mosására, illetve a termények piacra jutását támogató post-harvest tevékenységre, amely során lényegi feldolgozás nélkül jut el a termény a kereskedelembe.

A projekt megvalósításában az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat is részt vállal. Elsősorban az alábbi termékek raktározását, hűtését (hűtve raktározását) komissózását, válogatását, mosását és ezekhez kapcsolódó a termények könnyebb piacra juttatását célozza meg a projekt: helyben termelt gyümölcsök, helyben termelt zöldségek, helyben termelt gyógynövények, virágok, hűtött, fagyasztott zöldségek, gyümölcsök, válogatott, csomagolt zöldségek, gyümölcsök.

A fejlesztés tervezésekor elsősorban arra törekedtünk, hogy a helyben előállított termények részére a leghatékonyabb módon biztosítsunk logisztikai kapacitásokat és az előállított termékek a meglévő és a lehető leghatékonyabban kialakítható erőforrásokat használják fel.


A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT NAPJA: 2021.12.21.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.1.3-16-SO1-2019-00009