TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00007

2020N.jpg

Kedvezményezett: Gyékényes Község Önkormányzata
Projekt címe: Vízi- és horgászturizmus fejlesztése Gyékényesen
Szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.12.05.

Projekt tartalmának bemutatása:A projekt stratégiai célja Gyékényes Turisztikai vonzerejének növelése, és ezen keresztül a teljes magyargazdaság versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyekteremtése. Az önkormányzat fő feladatai: a turisztikai vonzerőfejlesztés; a turizmust kiszolgáló településiinfrastruktúra, településkép folyamatos magas színvonalú biztosítása, fejlesztése, hozzájárulás a településturisztikai marketingtevékenységéhez, a település fejlesztési elképzeléseinek meghatározása a település lakosságával,szervezeteivel, vállalkozóival közösen és ennek együttműködésen alapuló megvalósítása. Az önkormányzata horgász- és vízi turizmust komplex módon kívánja fejleszteni. A projekt tervezése során azönkormányzat a tó partján található területeinek átfogó fejlesztését tűzte ki célul, mely nem csak a tulajdonábanlévő vízparti területek minél nagyobb arányú bevonását, hanem valós igényeken alapuló széles körűszolgáltatások kialakítását is jelenti. A víziturizmus eszközrendszerének megteremtése érdekében kajakok,evezős csónakok, valamint a vízi mentés eszközeinek beszerzését tervezi az önkormányzat. A tó partján3 különböző helyen mobilstégek létesülhetnek, melyek a csónakok, kajakok kikötésére szolgálhatnak, egybázisponttal, mely a jelenlegi búvárbázis területén kerülhet kialakításra, ahol a tárolási, őrzési feltételek isadottak, valamint a humán erőforrás is rendelkezésre áll. A horgászstégek, horgászhelyek tervezése során(3-3db kerül kialakításra) a jó megközelíthetőségen kívül az akadálymentesítés is kiemelt figyelmet kapott.A tavon jelenleg található stégek nincsenek önkormányzati tulajdonban. A meglévő stégeket, horgászhelyeketaz önkormányzat saját költségén felújítja, vagy állapotukra tekintettel elbontatja, azonban a kellő számú,megfelelően kialakított horgászhely nem csak egynapos horgászatra biztosíthat lehetőséget, hanem a tó adtalehetőségeket kihasználva több napos kikapcsolódást, vagy adott esetben versenyek lebonyolításának helyszínétis biztosíthatja. A projekt keretében hiánypótló elemként jelenik meg az új akadálymentes vizesblokkkialakítása, valamint valamennyi az alábbiakban felsorolt térberendezési tárgy, melyek elhelyezése a helyszínrajzonfeltüntetésre került. A projektben tervezett jelentősebb térberendezési tárgyak, eszközök: Gyermekjátszótér a wakeboard pálya szomszédságában; 6x6 m alapterületű pergola a búvárbázis területén; rönkpavilonok; pihenőpadok; hulladékgyűjtők; tűzrakó helyek; gyalogos rönkhíd; kerti illemhelyek; információstáblák; útbaigazító táblák; kerékpártámaszok; ivó kutak. A projekt keretében szilárd burkolatú környezetbarátgyalogos sétányok, napelemes térvilágítás, a horgászok számára áramvételi lehetőség, környezetrendezés,akadálymentes és nem akadálymentes parkolók kialakítása is a tervek között szerepel. A tervezés során atermészetes és környezetbarát megoldások jelentős szerepet kaptak, valamint kiemelten fontos az aktív turisztikaielemek mellett az is, hogy a tó különleges természeti értékeinek bemutatása is megvalósuljon. Ezta célt szolgálja az információs táblák tartalma, melyeken bemutatásra kerül a tó mélyének élővilága melletta tó környezetének növény, madár és állatvilága. Gyékényes településen komplexen elérhetők a turisztikaiszolgáltatások. A szezonalitás csökkentése érdekében az év 270 napján nyitva tart.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00007