TOP-1.4.1- 15-SO1- 2016-00041

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Baté Községi Önkormányzat
A projekt címe: Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041
A szerződött támogatás összege: 75.143.445,- Ft
A projekt összköltsége: 78.241.823,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %, de legfeljebb 75.143.445,- Ft
A projekt tartalmának bemutatása:

Az elmúlt években jelentős fejlődésen ment át a falu: gázrendszer épült, megszépültek a közterek, emlékművet állítottak, s kicsinosították a közintézményeket, sportcentrum épült. Emellett jelentős összegeket fordított az út- és járdahálózat karbantartására.
Batéban a KSH adatai alapján 2016 januárjában 6 fő hátrányos helyzetű óvodás korú gyermek, illetve 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt. Az általános iskolás korú gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 4 fő volt, még a középiskolás korúaknál ugyanezen kategóriában 2 fő szerepelt a statisztika alapján. Összesen 6 fő hátrányos helyzetű, és 11 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él a településen. Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszeri, érzékszeri, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A tervezett infrastrukturális tevékenységek a helyi védelem alatt álló épület energetikai korszerűsítése során zárófödém és pince födém hőszigetelése, tornaszoba teljes hőszigetelése, fűtés korszerűsítés, a villamos hálózat teljes felújítása (10 kW napelem rendszer telepítése), a víz és szennyvízhálózat teljes felújítása, személyzeti öltöző és vizesblokk kialakítása. A fejlesztéssel érintett épület a község centrumában az önkormányzat és a kultúrház szomszédságában, ÉK-DNY hossztengelyű, sík telken helyezkedik el. A szépen parkosított udvarban leromlott állapotú tornaszoba és egy tároló épület található még. Helyi védett épület, az utcai homlokzati kialakítás eredeti. A csoportszobákat és a kiszolgáló helyiségeket, valamint a főzőkonyhát középfolyosó köti össze, a keleti főbejáratához rámpa csatlakozik, lépcsővel. A nyugati bejáratról külön tároló helyiségek közelíthetők meg. A pincelépcső északi oldalon külső megközelítésű. A földszinti padlószint a terep felett 60 cm-rel van, belmagassága 3,56 méter. Az épület parkoló szükséglete a (6 db parkolóhely, ebből 1 akadálymentes) a szomszédos közparkolóban már kialakításra került. A padlóburkolatok kerámialap és PVC burkolat, csoportszobákban, irodában laminált parketta. Gépészete, a konyha kialakítása teljesen korszerűtlen, hőtechnikailag is fejlesztésre szorul. Felújítások, átalakítások: Az óvoda és a főzőkonyha bejáratai, a kiszolgáló udvarai szétválasztásra kerülnek, és az újonnan kialakítandó hátsó teraszról kap új bejáratot az épület. A konyha a nyugati bejáratú tároló részek hozzácsatolásával megfelelően kialakított előkészítőkkel, tárolókkal, áruátvevővel bővül, a pincei kapcsolathoz új előtér és rámpa épül, a mosogatók teljes átalakítása és felújítása fog történni. A meglévő épületre merőlegesen, a meglévő pincelejáratot magába foglaló nyaktaggal összekötve készül az új tornaszobát és kiszolgáló helyiségeit, valamint a központi fűtés ás melegvíz ellátás helyiségét befogadó új épületrész. Az óvoda és a tornaszoba összekapcsolásához, akadálymentes megközelítéséhez új, fedett rámpa és külső folyosó épül. Az óvoda jelenlegi bejárati folyosó részét üvegfallal leválasztva alakul ki elkülönítő, melynek az öltöztető folyosóval és az irodával is van átlátható kapcsolata. A jelenlegi előírásoknak nem megfelelően kialakított akadálymentes illemhely az új bejárathoz közel, a régi padlásfeljáró és irattár helyén alakul ki. A gyermekek mosdói, vécéi újra készítendők, kapcsolódnak a fedett teraszhoz is. A személyzeti öltözőből kikerül a mosdó-WC helyiség, a jelenlegi szárazáruraktár helyére, amelyből az új padlásfeljárat is indul. Az épület gépészetileg teljes felújításra szorul: az új épületrészben elhelyezésre kerül a mindkét épületrészt ellátó kondenzációs gázkazán, és új bivalens melegvíztároló. Gazdasági udvarban kerülnek megépítésre a szennyvízkezelés és tárolás aknái és új vezetékei, egyúttal a jelenlegi, játszóudvarban levők megszüntetésre kerülnek. Az elektromos hálózat felújításra kerül, az új konyhai főző és előkészítő gépek elektromos üzeműek lesznek. Az új tornaszobai szárny a legkorszerűbb hőtechnikai előírások figyelembe vételével épül. A belső festések, homlokzatfelületek és az utcai kerítés is felújítandók. A felújításra kerülő Óvoda középnyomású földgáz csatlakozó gázvezetékkel rendelkezik. A rekonstrukció során a várható gázigény változás miatt a gázmérő óra csere, illetve új gázvezeték építése válik szükségessé. Az Óvoda jelenlegi gázellátása az épület konyhaüzemére, és a helyiségek egyedi konvektoros fűtésére terjed ki. A rekonstrukció során új vízvezetéki hálózatot kell kiépíteni, a vízmérőtől. A „külső” vízvezeték anyaga: KPE nyomóvezeték, míg épületen belüli vízvezeték: horganyzott acélcső, mit alapvezeték és Rautitán flex ágvezeték. Használati melegvíz termelés - ellátás során a tetőfelületre telepített napelemek által termelt villamos energia szolgál a használati melegvíz előállításnál, a HMV termelő berendezésbe beépítésre kerülő elektromos fűtőpatron segítségével. A konyha rekonstrukció során már a keletkezett szennyvizeket eredet szerint szétválasztják, és a zsírral szennyezett szennyvizeket szennyvíz előtisztítóban (zsírfogóban) előtisztítva vezetik, majd egyesítve az Óvodai szociális jellegű szennyvizekkel együtt az óvoda kiépítésre kerülő szennyvíz csatorna rendszerén keresztül a teleken belüli zárt szennyvíztárolóba vezetik. A költségvetésben szereplő, beépítésre javasolt kazán feladata: az épület radiátoros fűtésén túl, a konyhaüzemi szellőzés és a HMV termelés hőigényének szolgáltatása. A fűtőtérben beépítésre kerülő kazántól új alapvezeték párok kiépítését tervezik a radiátoros fűtés, a konyhaüzem szellőzési meleg vizes kaloriferjéig, és a HMV termelő berendezésig. Konyhaüzem a konyhai főzőkészülékek fölé elszívó ernyő kerül beépítésre. Az elszívott levegő pótlása (1000 m3/h) érdekében temperált hőmérsékletű friss levegős befúvó szellőzést terveznek. Az elszívás – befúvás csak együtt üzemeltethető. A tervezett beruházás önállóan megvalósítható tevékenységeként valósulna meg az épület átalakítása, az előírásoknak megfelelő tornaszoba és egyéb kötelező helyiségek kialakítása révén. Önállóan támogatható tevékenység továbbá az eszközbeszerzés is, melynek keretében konyhai eszközök és berendezések kerülnek beszerzésre. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása valósul meg. Az azbesztmentesítés nem releváns, a falak nem tartalmaznak azbesztet.