TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00003

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Kutas Község Önkormányzata
Projekt címe: Biztos kezdet- Óvodafejlesztés Kutason
A szerződött összeg: 19.501.822,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda 3 csoporttal működik, fenntartója Kutas Község Önkormányzata. Az óvoda szakmai munkája kiemelkedő a térségben, folyamatosan pályázati forrásokat nyer el, melyből a fejlesztésekhez szükséges eszközök beszerzését tudja biztosítani. A kiemelkedő szakmai munka eredményeként referencia intézményi címet is nyertek, ennek megfelelően segítik az óvodapedagógusok képzését, mint képzési gyakorlóhely. Óvodai fejlesztésünk célja: Az óvodánkba járó gyermekek egyéni fejlődésében a bemeneti méréstől (óvodába lépés utáni első mérés) a kimeneti mérésig (iskolába lépés előtti utolsó mérés), pozitív irányi elmozdulás mutatkozzék az alábbi területeken: - az egészséges életmód kialakítása, - környezettudatosságra való nevelés, - az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi/kulturális nevelés, - az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Az óvoda telephelyeinek száma: 0, a Micimackó óvoda tagóvodával nem rendelkezik. Óvodai férőhelyek száma: 75. Óvodai csoportok száma: 3. Az óvoda nyitvatartási ideje: 7:00 – 17:00, a nyári óvoda-bezárás időtartami: nincs. Személyi feltételek: Óvodapedagógusok száma: 6 fő, ebből diplomás óvodapedagógusok száma: 6 fő, gyógypedagógusok létszáma: 1 fő, dajkák/gondozónők száma: 3 fő, kisegítő személyzet száma: 1 fő. Az óvoda biztosítja a 2,5 éves gyermek ellátását is, számuk az elmúlt években 4-5 fő volt. Célunk, hogy eszköz- és infrastrukturális fejlesztéseinkkel továbbra is lehetővé tegyük a kisgyermekes szülők számára a gyermekeik elhelyezését és ellátását, így projektünk hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez. A településen az Önkormányzat által fenntartott óvodákon kívül más fenntartó által fenntartott feladatellátási (óvodai) hely, intézmény nincs.

A projekt befejezési dátuma: 2018. év 11. hónap 30. nap
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00003