TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005

2020.jpg

Kedvezményezett neve: Balatonboglár Városi Önkormányzat
Projekt címe: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005
Támogatás összege: 15.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Befejezési dátum: 2018. december 28.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Elkészült a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Balatonbogláron. A TOP pályázaton 15 millió
Ft-os vissza nem térítendő támogatást nyert el Balatonboglár Város Önkormányzata.
Balatonboglár Város Önkormányzata 2017. június 22. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a
település óvodai és bölcsődei ellátásának fejlesztése érdekében.
A beruházás teljes összege bruttó 15.000.000 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási
összeg.

Az óvoda épülete az utóbbi években teljes felújításra került pályázati támogatás segítségével. Ebben a
fejlesztésben elkészült az épület, parkolók és az udvari térkő burkolatú teraszok.
A játszóudvar, zöldfelületek fejlesztése elmaradt, ezért jelenleg az udvar állapota nem volt méltó a megújult
épülethez. A játékok egy része elavult, megkopott, cserére szorult. A gyepes felületek sok helyen kikoptak,
gödrösek voltak. Az ütéscsillapító burkolatok is felújításra szorultak, a gumilapok sok helyen szétnyíltak, a
sarkok kiálltak, így balesetesélyesek voltak
Az udvar két részre tagolt, a kisebbik udvaron (udvar I.) a bölcsődések a nagyobbikon (udvar II.) az
óvodások játszanak.
A fejlesztés során a korcsoportoknak megfelelő és tanúsítvánnyal rendelkező új játékok kerültek beépítésre.
A játékok alá ütéscsillapító burkolat készült (gumilapok vagy homok).
A játékok kiválasztásánál fontos volt az időjárás állóság és a kis karbantartási igény. Cserére szorult a
homokozók korhadó rönk szegélye és helyenként javítása, cserére szorultak a határoló drótkerítések is. A
terepet egyengetni és hengerezni kellett és megújultak a gyepfelületek, zöldfelületek.
A beruházás megvalósítása egy színvonalasabb óvodai ellátást tesz lehetővé, amellyel a város és
kapcsolódó településrésze (Szőlőskislak), továbbá Ordacsehi lakosai számára a mai igényeknek megfelelő
intézményi kiszolgálás lehetősége teremtődik meg.
A beruházás megvalósítása egy színvonalasabb óvodai ellátást tesz lehetővé, amellyel a város és
kapcsolódó településrésze (Szőlőskislak), továbbá Ordacsehi lakosai számára a mai igényeknek megfelelő
intézményi kiszolgálás lehetősége teremtődik meg.