TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00009

 2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Kisbajom Község Önkormányzata
A projekt címe: „Óvodafejlesztés Kisbajomban”
A szerződött támogatás összege: 63.855.600 Ft
A projekt összköltsége: 63.855.600 Ft
A támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának bemutatása:
A támogatási igénylés a Felhívás területspecifikus mellékletének 1.2. A rendelkezésre álló forrás "Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg" keretére került benyújtásra. A projekt a kisbajomi Gyöngyszem Óvoda fejlesztésére irányul. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma a legutolsó jelentés szerint 20 fő, jelenleg gyakorlatilag 23 fő látogatja az óvodát. Fő munkaviszony keretében 2 fő foglalkoztatott látja el a nevelési feladatokat, nem pedagógusi munkakörben szintén 2 fő tevékenykedik az óvodában. Az óvodában 1 csoportszoba van, melynek maximális kapacitása 25 fő, valamint 1 tornaszoba is rendelkezésre áll, csoportok száma 1 db. A Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvodában engedélyezett létszám 25 fő. Az elmúlt évek során folyamatosan ki is volt használva a férőhelyek száma.
A fejlesztés keretében a konyha és a hozzá tartozó infrastruktúra (konyhatechnológia, kiszolgáló helyiség, hűtőkamra) felújítására, a személyzeti öltöző fejlesztésére kerül sor. A beruházás során energetikahatékonysági beavatkozásokat is végrehajtunk a hatályos jogszabályok, valamint a pályázati útmutató rendelkezései szerint. A projekt konkrét célja az óvoda melegítőkonyhájának főzőkonyhává való fejlesztése (a szükséges hűtőkapacitások, konyhatechnológia, előkészítők, raktárak, és egyéb feltételek megteremtése), valamint az ehhez kapcsolódó szociális blokk felújítása épületének fejlesztése, annak felújítása, komfortosabbá tétele, a szükséges eszközök beszerzése. A projekt hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci visszatéréséhez, hiszen az óvoda alapszolgáltatását jelentő étkeztetést jelentő konyhafejlesztés (melegítőkonyha főzőkonyhává alakítása) megvalósításával az óvodai szolgáltatások minőségi javulása érhető el.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00009