TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Ságvár Község Önkormányzata
A projekt címe: Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 102.228.961 Ft
A projekt összköltsége: 136.169.925 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az óvodai és bölcsődei férőhelyek számának növelése az intézmény bővítése, infrastrukturális fejlesztése révén. Ezáltal a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének lehetősége is megnyílik. A gyermekellátási szolgáltatások ilyen mértékű fejlesztése Ságvár és a környékbeli települések számos családjának nyújt segítő kezet.

A projekt célja indokoltsága: elsődleges célkitűzés hazánkban a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők jelenlegi 62%-os arányának 2023-ra 65%-ra emelése. Jelenleg a bölcsőde folyamatosan telített várólistával működik, az épület bővítése mind a bölcsőde, mind az óvoda szempontjából szükséges. Ságvár Község Önkormányzatának kötelező feladata a 3 év alatti gyermekek elhelyezésének biztosítása, akik száma folyamatosan 40 fő körül mozog, a két szomszéd településsel együtt ezt meg is haladja. Az 1894 fős községben működő „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde” 2000. 11. 01-jén alakult, melynek irányító és fenntartó szerve a Ságvár, Som és Nyim által működtetett társulás (további óvoda, bölcsőde nincs e településeken).

A projekt célja az óvoda és a bölcsőde fejlesztése révén megoldani a gyermekek elhelyezésének sokrétű problémáit. Jelenleg a növekvő bölcsődei igények kielégítését férőhely hiánya miatt az intézmény nem tudja biztosítani, ezáltal a szülő visszatérése a munkába lehetetlenné válik. Az óvodában jelenleg 74 fő ellátása biztosított. A bölcsődéből évközben folyamatos a gyerekek átvétele a bölcsődei férőhely hiánya miatt. Az óvodai csoportok közül egy csoportszoba mérete az EMMI rendelet alapján nem felel meg a követelményeknek.

A bölcsődei teremben a meghatározott maximum létszámon felül járnak gyerekek. A férőhelyek számának jelenlegi elégtelensége további kihívást jelentett annak ismeretében, hogy az intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő, a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését. A projekt keretében az épület bővítése
valósul meg az elengedhetetlen átalakításokkal, felújításokkal (beleértve az épületgépészet egy részét). Megújul az udvar, valamint játszóudvart,
szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító tereket fejlesztenek és alakítanak ki. A
gyermekek fizikai és testi-lelki egészségének támogatására a projekt megvalósításának végére egy új tornaszobát kap az óvoda, és orvosi szobát
elkülönítővel a bölcsődei részleg. Ezek révén lehetőség nyílik logopédiai foglalkozások, egyéni fejlesztések végzésére és egy könyvtárszoba kialakítására
is.

Az új épületrész és férőhelybővítés miatt elengedhetetlen az eszközbeszerzés is. Új bútorokat, és egyéb berendezési tárgyakat kapnak az új épületrészek: a tornaszoba és a csoportszobák is. Az infrastrukturális fejlesztés és az eszközbeszerzés mellett a projekt során 1 akadálymentes parkoló-férőhely kerül kialakításra. A beruházás során hozzáépítenek egy csoportszobát öltözővel, mosdóval, WC-vel, egy tornaszobát és kettő tároló helyiséget, valamint a két épület közötti rész tetőt kap. A projekt hozzájárul az ország-specifikus cél továbbfejlesztéséhez: a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító
intézmények kapacitásainak és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének javításával a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében. A
pályázat egyben hozzájárul az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakításához. A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztésének pályázati támogatás igénye a minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul, tekintve, hogy Ságvár a siófoki járáshoz tartozik, mely a 106/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint nem tartozik a komplex programmal fejlesztendő járások közé.

A projekt tervezettbefejezési dátuma: 2019.12.20.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

 

X