TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00018

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Nagyberki Község Önkormányzata
A projekt címe: Nagyberki Manó Tanoda Óvoda felújítása
A projekt befejezési dátuma: 2021.05.04.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00018
A szerződött támogatás összege: 85.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 85.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

Nagyberki község Kaposvártól 20 km-re, keletre, a 61-es közlekedési főút mellett, Dombóvártól 15 km-re fekszik, délről szőlővel gazdagon beültetett domboktól, erdőktől övezve, a Kapos mentén.
Az óvoda épülete Nagyberkiben a Kossuth Lajos utca 61/1 szám alatt, a 87/1 helyrajzi számon található. Korábban az Idősek klubja is helyet kapott az épületben, jelenleg az óvoda közösségi terét képezi annak helye. Az eredeti nyeregtetős épület kora 60-70 évre tehető, lapostetős bővítményei a 70-es években épülhettek. A közmű bekötései biztosítottak, azokban változás nem tervezett. A tervezési feladat szerint a lapostetős részek magastetőt kapnak, és a homlokzatot külső szigeteléssel kell ellátni. Az épületet megfelelő méretű udvar övezi, árnyékot adó fákkal. Az udvar felszereltsége a projekt keretében bővülne, egyrészt eszközbeszerzéssel, másrészt a kibővülő külső fedett rész kerékpár tárolására lenne alkalmas. Az épület az akadálymentesítés szempontjainak megfelel. A csoportszobák különböző méretűek. A tervezett átépítés során az alábbi munkálatok kerülnek elvégzésre: 1. Az épület külső homlokzatának felújítása 2. Az épület tetőszerkezetének és héjalásának cseréje 3. A külső főfalak utólagos hőszigetelése Az építési telek adatai és a telekre vonatkozó előírások: Előírt érték Tényleges érték Telek területének előírt értéke min. 600 m2, a tényleges 1821 m2 Beépítés módja oldalhatárú. A telek beépítettsége max. 30 % lehet, a tényleges 24,99% Építménymagasság max. 5 m lehet, az építmény 3,76 m magas. A tervezett beruházás önállóan megvalósítható tevékenységeként valósulna meg az épület átalakítása, felújítása. Önállóan támogatható tevékenység továbbá az eszközbeszerzés is, melynek keretében bútorok, berendezési tárgyak, udvari játékok és egyéb fejlesztő eszközök kerülnek beszerzésre. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként valósul meg a hatályos jogszabályokban előírt akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása valósul meg. Az azbesztmentesítés nem releváns, a falak nem tartalmaznak azbesztet. A projekt keretében elsődleges szempont a műszaki tervezés során az energiahatékonyság, ezért a korszerűsítés minden eleme hozzájárul az épület „DD- korszerűt megközelítő” kategóriába kerüléséhez. A projekt eszközbeszerzése tornaszobai eszközöket tartalmaz, melyek a mozgásfejlesztést szolgálják, valamint udvari játékok és eszközök beszerzését, amelyek megfelelnek az előírásoknak, illetve a csoportszobákba kerülnének berendezési tárgyak, eszközök. Az önkormányzat szeretne 4 db felnőtt és 20 db gyerek kerékpárt is beszerezni az óvoda számára, hogy az óvodásoknak biciklis kirándulásokat is tudjanak szervezni a település zöld részeire, amely során bővíthetik a közlekedési ismereteiket. Az óvodai csoportszobák játékokkal jól felszereltek, így azok beszerzésére, egy-két kivétellel nincs szükség, a jelenlegiek az előírásoknak megfelelőek.