TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00026

2020_reg.jpg

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ
KISGYERMEKELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE NAGYATÁDON

Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 520,52 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból kivitelezésre kerül Nagyatádon a Csillagszem, a Gyöngyvirág és a Nyitnikék Óvoda felújítása, korszerűsítése, valamint a Csodaország Bölcsőde eszközeinek fejlesztése. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.

A „Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon” című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00026 azonosító számú pályázat hozzájárul a bölcsődei, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításához és a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez, a fenntartható és minőségi foglalkoztatás biztosításához, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra visszatérésének elősegítéséhez, valamint az óvodás korú gyermekek megfelelő minőségű és színvonalú elhelyezéséhez, ellátásához a jelenleg rendelkezésre álló épületek állapotának megújításával és eszközállományaiknak bővítésével.

A három óvoda fejlesztése során megvalósul az épületek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, fűtés és világításkorszerűsítése, aljzatburkolatok, udvar, valamint a konyhai helyiségek és berendezések megújítása, felújítása. Az energia- és költséghatékonyság növelése érdekében megújuló energiaforrásként a három épületre napelem kerül telepítésre. Az átalakításokkal, belső felújításokkal komfortosabbá, korszerűbbé válnak az épületek. Az óvodai telephelyek vonatkozásában infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések, míg a bölcsőde esetében eszközbeszerzés valósul meg. A projekt megvalósítása az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez, a szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának, munkaerőpiacra való visszatérésének támogatásához, a családok segítéséhez megteremtve a hatékony nevelés és egészséges környezet infrastrukturális feltételeit.

A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.

Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. június 20.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019. december 31.
A projekt összköltsége: 520 523 153 Ft
A támogatás összege: 520 523 153 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

Sajtóközlemény