TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038

2020.jpg

A kedvezményezett neve: Igal Város Önkormányzata
A projekt címe: Óvodafejlesztés
A szerződött támogatás összege: 100.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.30.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja, hogy biztosítsa, a szolgáltatások megfelelő minőségben való elérhetőségét, ezáltal csökkentve a hozzáférhetőség területi különbségeit. Cél tehát, hogy a település, az óvoda egyenlőesélyekkel rendelkezzen, megfelelő óvodai szolgáltatást tudjon nyújtani, ahová a szülők szívesen íratják be gyermekeit, s ez akár hozzájárulhat a nők munkába állásának elősegítéséhez. További cél a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása, aszolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosítása, valamint a műszaki, infrastrukturális szolgáltatások állapotát tekintve a jellemzően aprófalvas térségek, a kistelepülésekjelentős elmaradásának enyhítése. Az épület jelenlegi állapota, funkcionális kialakítása felújítást igényel. A meglévő kapacitás megfelelő, azonban az óvoda infrastrukturális állapota erőteljesen elhasználódott, melynek eredményeként a maikor elvárásainak megfelelő feltételek nem biztosítottak. Az óvodában az elmúlt években nem történtjelenetős értéknövelő beruházás. Az épület régi építése miatt az állapota már romlott, a burkolatok és a vizesblokkok régiek. A bútorzat és az eszközök is felújításra szorulnak. Felújításra kerülne a külső, belső hideg és meleg burkolat valamint a hőszigetelés. Az épületek tetejére napelemek kerülnének, hiszen a cél a teljes energetikai korszerűsítés kivitelezése. Az intézmény tetőszerkezete elavult, nembiztonságos, így annak cseréje is szükségessé vált. Az épület akadálymentesítését is a fejlesztéskeretén belül meg kell oldanunk. A hátsó bejárat felől egy mozgáskorlátozott bejárat, valamint mosdókerül kialakításra, továbbá szükséges elhelyezni a taktilis elemeket és indukciós hurkot. Ezzel amegoldással biztosítjuk az esélyegyenlősséget a fogyatékkal élők részére. Az óvodai ellátásszínvonalának emeléséhez különböző eszközöket kívánunk beszerezni a pályázat benyújtása során. Elsősorban egy biztonságos, időt álló fejlesztő park kialakítása lenne a prioritás, mely teljes mértékbenmegfelel az Európai Uniós szabványoknak is. Az óvoda épületének, felszereltségének, energetikai korszerűsítésével egy magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani a jövő nemzedékének.