TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00045

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Óvoda épületének tornaszobával való bővítése és energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 57 000 000,- Ft
A projekt összköltsége: 57 000 000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A fejlesztés során megvalósul az épület felújítása, valamint tornaszobát építünk sportöltözővel ésvizesblokkal, és a telek adta szintkülönbség miatt a tornaszoba alatt kerti tároló kialakítására islehetőség nyílik, valamint eszközbeszerzés tervezett az új épületrész berendezéséhez, valamintinformatikai eszközök beszerzése is szükségessé vált. A projekt során a meglévő udvari kijárathoznyaktaggal kapcsolódó új építmény létesítését tervezzük, tornaszobával, szertárral, vizesblokkal,előtérrel, önálló bejáratokkal, alagsori, udvari tárolókkal. Az új tornaszoba megközelítését, illetveönálló használatát biztosító út és járda kiépítésére kerül sor, a meglévő utcai kerítés átalakításával,csapadékvíz elvezetéssel, kertépítéssel.
Az épület hőszigetelésének vastagsága nem megfelelő, az ablakok hőmegtartó képessége alul maradaz elvártakhoz képest, ezért a homlokzata hőszigetelést kap, a meglévő, javított vakolatra utólagoshőszigetelő lapokat ragasztanak dűbeles és hálós rögzítéssel, majd a hőszigetelésre szilikát anyagúnemes vakolat szín réteget hordanak fel. A padlástérben, a meglévő borított gerendás fafödémérehőszigetelő paplan terítés készül párazáró fólia védelemmel. A jelenlegi kazánt gazdaságosabb,kondenzációs kazánra cseréljük. A külső nyílászárók cseréje és a meglévő épületrészen atetőszerkezet javítása megvalósul, az új részen hornyolt cserépfedés készül. Az épület udvarábantérkő borítású út és járda készül az utcai kaputól a tornaszoba bejáratáig, illetve a kerthezkapcsolódóan. Új kerítés kis és nagy kapu készül, továbbá 1 db akadálymentes parkoló létesítéséttervezzük. A projekt eredményeként az óvodai szolgáltatás minősége javul, az akadálymentesítettparkoló kialakításával egyenlő hozzáférés valósul meg a szolgáltatást igénybevevők számára. Abővítés eredményeképpen a tornaterem lehetőséget biztosít majd az éves rendezvényekmegtartására, az időjárás viszontagságainak való kiszolgáltatottság megszűnik, felerősödnek apartnerségi kapcsolatok.A projekt keretében olyan eszközöket eszközök beszerzésére kerül sor, melyek a bővítménybenkerülnek elhelyezésre. A tornaszobába mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigénytkielégítő eszközökre van szükség, valamint az eszközök tárolására alkalmas bútorok szükségesek. Amosdó, öltöző számára is csak a szükséges alapfelszereltséget kívánják a pályázat segítségévelmegvásárolni. Két eszköz van csupán, mely jelenleg is megtalálható az óvodában, a tornapad és2számítógép. Előbbi azonban használatából fakadóan sérült, törött, utóbbi pedig elavult, régi, és azirodai munkát szolgálja. Az informatikai eszközök lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tornaórákonszemléltessék a gyakorlatokat, rendezvényeken kivetítsenek az óvodában készült felvételeket.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020.06.30.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00045