TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00046

2020N.jpg 

 
A kedvezményezett neve: Csököly Község Önkormányzata
A projekt címe: „Mini bölcsőde kialakítása és óvoda fejlesztése Csökölyben”
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
A projekt összköltsége:100 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00046
A tervezett befejezési határidő: 2020.08.05.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt óvoda fejlesztésére és új mini bölcsőde nyitására irányul. Csökölyben az óvoda jelenlegi épületének egyik szárnyában, külön bejárattal és külön udvarral kialakított mini bölcsőde, mely hét 0-3 éves korú gyermek napközbeni ellátását fogja biztosítani, működési körzete megegyezik az óvoda működési körzetével, vagyis helyből, Gigéből és Rinyakovácsiból fog gyermekeket fogadni.

A község igényei, valamint az érvényben levő szabvány szerint szükségessé vált a 99 főre bejegyzett Óvoda korszerűsítése, bővítése, valamint a 7 főt befogadó Mini Bölcsőde kialakítása. Emeleti beépítéssel valósulna meg a bővítés az „U" alakú épületszárny emelet melletti részén a tetőtér is részben beépítésre kerülne. A meglévő Óvoda Északkeleti részében kerül kialakításra a Mini Bölcsőde, a kazánház melletti szabad terület beépítésével. A Bölcsőde játszó udvara lekerítésre kerül. A parkolók, közterületek a Petőfi Sándor utcába kerülnek. A szabvány szerint óvodai játszóudvar a 44/3 hrsz. területen kerül elhelyezésre. A pályázatnak köszönhetően az épület egy részére emeletet építenek, ahol két csoportszoba és a nevelői helyiségek kapnának helyet, míg a földszinti részen a 3. csoportszoba, a logopédiai foglalkoztató, a tornaszoba szertárral kerül elhelyezésre. Másik felében alakítanák ki a mini bölcsődét a hozzá tartozó udvarral. A melegítőkonyha kapacitása megfelelő mindkét intézményegység gyermekei és a dolgozók számára. Felújításra, átalakításra és bővítésre kerülő intézményhez kapcsolódóan beszerzésre kerülnek bútorok, berendezési tárgyak, felszerelések és egyéb eszközök. Az eszközbeszerzés legnagyobb részét a mini bölcsőde kialakításához kapcsolódóan kívánjuk megvalósítani.