TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00006

2020N.jpg

 

Kedvezményezett: Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Projekt címe: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda eszközfejlesztése
Szerződött támogatás összege: 10 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2020. szeptember 30.

Projekt tartalmának bemutatása:

Annak érdekében, hogy az óvoda megfelelő környezetet tudjon kialakítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti, szükségessé vált az eszközállomány fejlesztése, bővítése.
A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda képes lesz megadni az oda járó gyermekeknek mindazt, amit sajnos a családjuk, a családi
nevelés nem képes biztosítani. Modern, korszerű, esztétikus körülmények között kerül sor a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, oktatására.