TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00008

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Szőlősgyörök Község Önkormányzata
A projekt címe: „A Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda eszközfejlesztése”
A szerződött támogatás összege: 10 033 052 Ft
A projekt összköltsége: 10 033 052 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00008
A tervezett befejezési határidő: 2020.11.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben infrastrukturális fejlesztési tevékenységek nem valósulnak meg, azonban annak érdekében, hogy az óvoda megfelelő környezetet tudjon kialakítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti, szükségessé vált az eszközállomány fejlesztése, bővítése. A pályázati felhívással összhangban a projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél, hogy a település az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ezen célok elérése hozzájárul a családok segítéséhez, a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk elősegítéséhez is különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Cél, hogy intézményi szinten komplex fejlesztés, infrastruktúra és kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósuljon. A specifikus célok között szerepel, hogy a projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalon legyenek elérhetők, illetve az óvoda képes legyen megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit sajnálatos módon a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük miatt. A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda hozzájárul a kisgyermekek minőségi környezetben való neveléséhez, hanem a minőségi szolgáltatás nyújtásával is, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő, színvonalas eszközök megléte is, amelyek egyrészt a kényelmüket, másrészt a fejlesztésüket szolgálják.