TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00009

2020N.jpg

 


A kedvezményezett neve: Tarany Község Önkormányzata
A projekt címe: „A Taranyi Mesevár Óvoda eszközfejlesztése”
A szerződött támogatás összege: 10 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 10 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00009
A tervezett befejezési határidő:2020.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Annak érdekében, hogy az óvoda megfelelő környezetet tudjon kialakítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti, szükségessé vált az eszközállomány fejlesztése, bővítése. A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda képes lesz megadni az oda járó gyermekeknek mindazt, amit sajnos a családjuk, a családi nevelés nem képes biztosítani. Modern, korszerű, esztétikus körülmények között kerül sor a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, oktatására.