TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00010

2020N.jpg


A kedvezményezett neve: Bábonymegyer Község Önkormányzata
A projekt címe: „BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA fejlesztése”
A szerződött támogatás összege: 10 000 003 Ft
A projekt összköltsége: 10 000 003 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00010
A tervezett befejezési határidő: 2020.11.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázati felhívással összhangban a projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél, hogy a település az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ezen célok elérése hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők
helyben maradásához, munkába állásuk elősegítéséhez is különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben.

A specifikus célok között szerepel, hogy a projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalon legyenek elérhetők, illetve az óvoda képes legyen megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit sajnálatos módon a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük miatt.

A projektben infrastrukturális fejlesztési tevékenységek nem valósulnak meg, azonban annak érdekében, hogy az óvoda megfelelő környezetet tudjon kialakítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti, szükségessé vált az eszközállomány fejlesztése, bővítése. A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda nem csupán a korábban végrehajtott infrastrukturális fejlesztésével járul hozzá a kisgyermekek minőségi környezetben való neveléséhez, hanem a minőségi szolgáltatás nyújtásával is, amelyhez
nélkülözhetetlen a megfelelő, színvonalas eszközök megléte  is, amelyek egyrészt a kényelmüket, másrészt a fejlesztésüket szolgálják.