TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00011

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Nemesdéd Község Önkormányzata
A projekt címe: „Nemesdédi óvoda eszközállományának korszerűsítése”
A szerződött támogatás összege: 10.004.973,- Ft
A projekt összköltsége: 10.004.973,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00011
A tervezett befejezési határidő:2020.11.29.

A projekt tartalmának bemutatása:
Jelen fejlesztés során színvonalas óvodai ellátáshoz szükséges bútorok, egyéb berendezési tárgyak beszerzése valósul meg, a régi, elhasználódott, az óvodás korosztály számára nem megfelelő, bútorok helyett. Emellett sor kerül udvari és beltéri fejlesztő játékok beszerzésére, amelyek segítik a szociális készségek kialakulását, a kreativitást, személyiség- és mozgásfejlődést.

A projekt célja az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz valóhozzáférés, valamint az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Cél továbbá, hogy a település az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való –
kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ez hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk elősegítéséhez is különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben.