TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00012

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás
A projekt címe: „Óvodai eszközbeszerzés a barcsi járás településein”
A szerződött támogatás összege: 20 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 20 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00012
A tervezett befejezési határidő: 2020.11.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázati felhívással összhangban a projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településeken élők számára elérhető legyen a  színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél, hogy a települések az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzenek, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ezen célok elérése hozzájárul a családok segítéséhez, a
kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk elősegítéséhez is különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben. A specifikus célok között szerepel, hogy a projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az intézmények által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalon legyenek elérhetők, illetve az óvodák képesek legyenek megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit sajnálatos módon a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük miatt. A projektben infrastrukturális fejlesztési tevékenységek nem valósulnak meg, azonban annak érdekében, hogy az óvodák megfelelő környezetet tudjanak kialakítani, színvonalas szolgáltatást legyenek képesek nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és
szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti, szükségessé vált az eszközállományuk fejlesztése, bővítése, az alábbiak szerint.

Bútorok, egyéb berendezési tárgyak beszerzése, a régi, elhasználódott, az óvodás korosztály számára nem megfelelő, hiányzó bútorok helyett.
Udvari játékok és fejlesztő játékok beszerzése, amelyek a szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést szolgálják.  Az óvodai ellátáshoz, a felnőttek munkavégzéséhez szükséges alapvető eszközök.
A fejlesztéssel érintett intézmények:

Drávamenti
Óvodák Horvát Nemzetiségi Óvoda Lakócsa (7918 Lakócsa, Szabadság u. 10.)

Drávamenti
Óvodák Bolhó (7586 Bolhó, Bajcsy-Zs. u. 23.)

Drávamenti
Óvodák Homokszentgyörgy (7537 Homokszentgyörgy, Táncsics u. 2-4.)

Drávamenti
Óvodák Német Nemzetiségi Óvoda Lad (7535 Lad, Szabadság tér 23.)