TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015

2020N.jpg


Kedvezményezett neve: Szentbalázs Község Önkormányzata
A projekt címe: A Zselici Magonc Óvoda fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 42 133 178
A támogatás mértéke: 100,00 %
A projekt befejezésének dátuma: 2021.05.07.
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015


A projekt bemutatása:
A projekt célja: óvoda fejlesztés. A meglévő óvoda az iskola épületéből a 36/1 hrsz-re, egy másik épületbe költözik, amely felújításra kerül, és megfeleltetjük a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek.
A projekt szakmai-műszaki tartalma: A tervezett fejlesztésünk alapján az Óvodát egy az Önkormányzat kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képező épületbe kívánjuk áthelyezni, és ebben az épületben kialakítani az EMMI rendelet szerinti helyiségeket, mely alkalmas egy egycsoportos óvoda működtetésére. A fejlesztésessel érintett épület szabadon álló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős kialakítású, földszint + pince szintszámú épület. Nettó alapterülete 298,41 m2. Az épületben jelenleg üzemel egy gyógyszertár, amelynek nincs akkora helyigénye, mint amennyi helység kapcsolódik jelenleg hozzá. Ezen felesleges helyiségek jelenleg funkciótlanok, üresen, lezártan állnak. A tervezés során ezen helyiségeket az óvodához kapcsoltuk. A gyógyszertári funkció megléte miatt arányosításra kerül sor (96,705162 %).
Az ingatlankiváltás során egyrészt sor kerül az épület belső átalakítására. A fejlesztés által a gyógyszertárral csökkentett részt két főbb funkcionális egységre osztottuk. A keleti szárnyban azon funkciók kapnak helyet, ahol a gyermekek és szülők megfordulhatnak. Az akadálymentesített bejáraton egy folyosóra érkezünk, ahonnan minden gyermek-funkció elérhető. Ide kapcsolódik a 18,59 m2-es öltöző, és a 25 fős csoportlétszámnak megfelelő nagyságú 56,28 m2-es terem. A többfunkciós helyiség, és a fejlesztő szoba valamint a vizesblokk is kapcsolatban van a folyosóval. A nyugati szárny a kiszolgáló funkcióknak ad helyet. Itt dolgozói öltöző, dolgozói wc, irodák, gépészeti helység, mosó-szárító helység lesz kialakítva. Az épületben tálalókonyha lesz kialakítva, mivel helyben nem történik főzés, ugyanis a szomszédos iskolaépületben 300 adagos főzőkonyha üzemel. Tornaszoba nem kerül kialakításra, mivel a szomszédos iskolaépülethez kapcsolódik tornaterem. A gyermekorvosi rendelő az épülettel szemben található, így elkülönítő helyiség és orvosi szoba kialakítása sem szükséges. Az épület energetikai korszerűsítésen esik át, amely egyrészt a födém-, és homlokzati hőszigetelést, valamint részleges nyílászáró cseréket jelent, másrészt pedig gépészeti korszerűsítést. Az átalakítás során a fűtési-, melegvíz-, és villamos rendszer korszerűsítésére kerül sor. Új gázkazán kerül beépítésre, az épület központi- szabályozható gázfűtéssel fog üzemelni. Az akadálymentesítés körében a telken 1 db akadálymentes parkoló és gyalogosan megközelíthető akadálymentes bejárat kerül kialakításra. A projektben projekt előkészítési (tervezői- és megalapozó dokumentum készítési költség)-, közbeszerzési- műszaki ellenőri- projektmenedzsmenti tevékenységek, egyéb szakértői tevekénységek vonatkozásában kívánunk még költséget elszámolni. Megvalósítjuk a kötelezően biztosítandó nyilvánossági feladatokat is.