TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00017

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Iharosberény Község Önkormányzata
A projekt címe: „Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda eszközfejlesztése”
A szerződött támogatás összege: 10 078 029 Ft
A projekt összköltsége: 10 078 029 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00017
A tervezett befejezési határidő: 2020.11.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztésben önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiak tervezettek:
Eszközbeszerzés, beleértve:

a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;

b) az informatikai  eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a nevelési munkához kapcsolódóan.

A pályázatifelhívással összhangban a projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva atelepülésen élők számára elérhető legyen a színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint hogy biztosítva legyen az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális, tárgyi feltételeinek elérése. Cél, hogy a település az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ezen célok elérése hozzájárul a családok
segítéséhez, a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, valamint munkába állásuk elősegítéséhez is, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Cél, hogy intézményi szinten komplex fejlesztés, infrastruktúra és kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósuljon. A fejlesztés eredményeként az óvoda által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A specifikus célok között szerepel, hogy a projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatások
magasabb színvonalon legyenek elérhetők, illetve az óvoda képes legyen megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit sajnálatos módon a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük miatt. A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda nem csupán a korábban végrehajtott infrastrukturális fejlesztésével járul hozzá a kisgyermekek minőségi környezetben való neveléséhez, hanem a minőségi szolgáltatás nyújtásával is, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő, színvonalas eszközök megléte is, amelyek egyrészt a kényelmüket, másrészt a fejlesztésüket szolgálják. A projekt megvalósulásával megfelelő minőségű és a magas szakmai nevelői munkabiztosításához nélkülözhetetlen számú eszköz kerül beszerzésre, több, eddig az óvodában nem hozzáférhető eszköz segíti majd az óvodai szolgáltatás színvonalának emelését.