TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00018

2020N.jpg

 


A kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata
A projekt címe: „A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása”
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 100 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00018
A tervezett befejezési határidő: 2022. február 28.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projektben infrastrukturális fejlesztési tevékenységek és eszközbeszerzés is megvalósul komplexen annak érdekében, hogy a kialakításra kerülő mini bölcsőde és az óvoda megfelelő környezetet tudjon biztosítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti. A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda három csoport részére alkalmas, azonban a gyermeklétszám miatt két csoportszoba van csak kihasználva. Ez kínálja a lehetőséget az önkormányzati feladataként biztosítandó mini bölcsőde kialakításához. Az intézményben nem megoldott az épület teljes akadálymentesítése. A jelenleg üzemelő melegítő konyha átalakításra szorul, és ki kell a dolgozók számára alakítani a  követelményeknek megfelelő öltözőt, vizes blokkot. Az épület szerkezetek hőszigetelése csak részlegesen készült el, ezt be kell fejezni és ennek függvényében a fűtési rendszert is át kell alakítani, korszerűsíteni. Az épület keleti blokkjába az alsó padlószintre kerül a mini bölcsőde. Átalakításra kerülnek a mindkét intézmény dolgozói által használt dolgozói helyiségek, öltözőblokk épül ki és az akadálymentes wc is szabványosításra kerül. A felső padlószinten az óvodai helyiségek kerülnek elhelyezésre és ennek az intézményrésznek is kialakítanak akadálymentes vizesblokkot. A konyha szintén átépül, a tiszta és szennyes útvonalak, valamint a dolgozói közlekedés útvonalai optimalizálva lesznek, szabályossá átalakulnak. Az udvartéren kiépülnek az akadálymentesített járdák, rámpák és parkolók, kiépül a csapadékvíz elvezető rendszer. A bölcsődéhez kapcsolódóan önállóan elkerített, az óvodától leválasztott udvarrész kerül kialakításra. A bejutáshoz a bejárati ajtók akadálymentes kivitelűre lesznek cserélve, ahol szükséges a belső ajtók is átalakításra, a burkolatok cserélésre kerülnek. Az új bölcsődei funkció elhelyezéséhez az épület tűzvédelmi követelményei javításra kerülnek. Az épület eddig le nem szigetelt homlokzati részeit homlokzati hőszigeteléssel látják el, és a padlásokat is hőszigetelik. A régi agyagcserepet a felújítottal azonos betoncserépre cserélik. Felújításra
illetve átalakításra kerül a központi fűtés rendszere. A mini bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése is megtörténik.