TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00001

2020N.jpg,

A kedvezményezett neve: BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00001
A projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Bárdudvarnokon
A szerződött támogatás összege: 119 688 020,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.29.


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása Bárdudvarnokon.  A fejlesztés eredményeként 8 új bölcsődei férőhely kerül létrehozásra, javítva ezzel a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézményi kapacitáshiányokat a településen. A projekt által 2 új munkahely létrehozása is megvalósul: 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 1 fő nevelési dajka kerül felvételre.

A projekt műszaki-szakmai eredményeként létrejön egy teljes körűen akadálymentesített 109,06 m2 alapterületű, új építésű épület a mini bölcsődei csoport működéséhez. Emellett az új intézményegység felszereléséhez és nevelési és gondozási tevékenységhez ellátásához szükséges eszközök, használati tárgyak, bútorok kerülnek beszerzésre.

A projekt műszaki eredményei szolgálják a minőségi munkavégzés hátterét, a mini bölcsődébe kerülő kisgyermekek neveléséhez szükségek családias légkör megteremtését. A fejlesztés hozzásegíti a kisgyermekes szülők, kiemelten a kisgyermekes édesanyák, munkaerőpiacra történő visszatérését a fejlesztéssel érintett településen.