TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása
A szerződött támogatás összege: 184 828 795,- Ft
A projekt összköltsége: 184 828 795,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
Mezőcsokonya település önkormányzata a gyermeklétszám alakulása és a lakosok általi igénytfigyelembe véve úgy határozott, hogy a pályázati forrásokat kihasználva bölcsődei szolgáltatástvalósít meg a településen.
A településen jelenleg a Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, mint intézmény biztosítjaa bölcsődei ellátást, ez az épület jelenleg 1 csoportszobával, 8 fős férőhellyel rendelkezik. Az épülettovábbi bővítése a szabályok és területi behatároltság miatt nem lehetséges, ezért a képviselőitestület döntése értelmében az új bölcsőde számára egy használaton kívüli, az önkormányzat 1/1tulajdonát képező épületet jelöltek ki.
Nevezett épület átalakításával és bővítésével, az udvar, kerítés és parkolóhelyek rendbetételével,megépítésével, az épület új eszközökkel való berendezésével a településen egy új, a mai kornakmegfelelő bölcsőde kerül kialakításra. Az épületben 2 csoportszoba kerül kialakításra a hatályosjogszabályok szerint összesen 26 fő férőhellyel, azonban az önkormányzat úgy határozott, hogy avonatkozó Felhívás alapján csoportszobánként a minimális 12 fős férőhelyet fogja biztosítani, azazösszesen 2*12, azaz 24 férőhelyet.
Az új bölcsőde épületének használatbavételével egyidejűleg a mini bölcsődei szolgáltatás az óvodaépületében megszüntetésre kerül, a helyiségeit a továbbiakban az óvoda fogja használni. Ennekmegfelelően az ott dolgozó nevelők az új bölcsődében kapnak munkát, ezzel effektíve új munkahelynem keletkezik. Mivel a település jelenleg már rendelkezik bölcsődei férőhellyel, a „Fejlesztett, 0-3éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma „indikátor esetében 8 db férőhelyfejlesztéséről, az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma„indikátornál 16 db férőhely létrehozásáról beszélhetünk. „A bölcsődei ellátást nyújtó újintézmények/szolgáltatások száma„ tényérték változatlan marad (1 db). Az új bölcsőde 24 férőhelyeslesz, viszont figyelembe véve a mini bölcsőde már meglévő 8 férőhelyét csak 16 férőhellyel bővül azellátás. A mini bölcsődében levő alkalmazottak fognak dolgozni a bölcsődében a továbbiakban, ígykonkrét munkahelyteremtés nem fog történni.2Az épületben a jogszabályoknak megfelelően minden helyiség betervezésre került, az udvarigondoskodás értelmében fedett terasz kerül megépítésre, az épület keleti részén kapnak helyet aparkolók, valamint az 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely. A főbejárat az épület D-i részén lesz,amihez rámpa vezet. Az épületben az infokommunikációs akadálymentesítés kivételével szinte teljesakadálymentesítést fogunk megvalósítani.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.12.29.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005