TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Mernye Község Önkormányzata
A projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Mernyén
A szerződött támogatás összege: 139 616 182 Ft
A projekt összköltsége: 139 616 182 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006
A tervezett befejezési határidő: 2023.05.15.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a település gyermekellátó kapacitásának fejlesztése a gyermeket  vállalók foglalkoztathatósága érdekében. További célja egy olyan kétcsoportos mini bölcsőde kialakítása, ahol a kisgyermekek számára minőségi szolgáltatások érhetőek el, fejlődésük számára a legmegfelelőbb infrastrukturális és kulturális környezetben. A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában is az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a természeti környezet megóvása kiemelt célunk. A fejlesztéssel az Önkormányzat célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A mini bölcsőde kialakításával hozzá kívánunk járulni a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez is, továbbá célunk a kisgyermekek számára egy olyan intézményes közeg kialakítása, ahol életkoruknak megfelelő, magas minőségű szolgáltatási környezet biztosító fejlődésükhöz.

A projekt során bölcsődei ellátást nyújtó intézmény (mini bölcsőde) infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztés valósul meg

A projekt során új mini bölcsőde kerül kialakításra, amelynek köszönhetően 14 db új mini bölcsődei férőhelyek kerülnek kialakításra. A mini bölcsőde
kialakítására, létrehozására a növekvő gyermek létszám, valamint a bejelentett szülői igények miatt van szükség. Az önkormányzat úgy határozott, hogy egy meglévő lakó épület funkció változásával kívánja ezt megvalósítani, pályázat segítségével. Az épületben annak átalakítását követően egy maximum 2x7 fő befogadására alkalmas mini bölcsődei egység kerül kialakításra, egy közös bejárattal. A két csoportszobához önálló vizesblokk kerül kialakításra. A kisgyermekek számára kialakításra kerül egy közös öltöző. A projektarányos akadálymentesítés keretében akadálymentes felnőtt mosdó kerül kialakításra. Az épületben az üzemeltetéshez és a megfelelői munkakörnyezet biztosítása érdekében gondozói helységek kerülnek kialakításra (takarítószertár és mosó konyha, gondozói öltöző és vizesblokk, teakonyha). Az épületben helyet kap majd egy gyerekkocsi tároló, valamint egy játéktároló is.