TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Segesd Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden.
A szerződött támogatás összege: 118 527 865,- Ft
A projekt összköltsége: 118 527 865,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt során új bölcsőde kerül kialakításra, amelynek köszönhetően 12 db új bölcsődei férőhely lesz. A bölcsőde kialakítására, létrehozására a gyermek létszám, valamint a bejelentett szülői igények miatt van szükség. Az önkormányzat úgy határozott, hogy egy meglévő, kihasználatlan épület funkció változásával kívánja ezt megvalósítani, pályázat segítségével. Az épület átalakítását követően egy csoportszoba kerül kialakításra 12 fő befogadóképességgel. Az épületben kialakításra kerül egy vezetői iroda, személyzeti öltöző, melegítő konyha, öltőztető, babakocsi tározó, kerékpártározó, és minden 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt helyiség, funkció. Bölcsődei szakértővel közösen kialakításra került a bölcsődében szükséges eszközök listája, ami magában foglalja a csoportszoba, a gyermekfürdőszoba, a gyermeköltöző, a vezetői iroda, a játszóudvar, a felnőttek munkavégzéséhez szükséges, az egészség- és munkavédelmi, és a nevelőmunkát segítőeszközöket, játékok, valamint a játszóudvar eszközeit.

Németh Ágota rehabilitációs környezettervező szakmérnök által készített akadálymentes műszaki leírás alapján komplex akadálymentesítés fog megvalósulni, azaz a szülők és gyermekek számára valamennyi szolgáltatás akadálymentesen elérhető lesz.

A tervezés során a megújuló energiaforrások közül egy 5 KW napelemes rendszer tervezett az épület nyugati és déli tetőfelületén. Energiatakarékos megoldások közül az alábbiak alkalmazása tervezett: Hőszigetelés: utólagos homlokzati hőszigetelés 15 cm grafit polisztirolból, lábazaton 14 cm extrudált polisztirol hőszigetelés, padlásfödémen 25 cm fújt cellulóz (Thermo-Floc) hőszigetelés; energiatakarékos LED lámpák; kondenzációs gázkazán; árnyékolók beépítése: redőny beépítése.
A pályázati felhívással összhangban a projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas bölcsődei ellátáshoz és az általuk nyújtott minőségi bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint, hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél, hogy a település a bölcsőde működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés.

Ezen célok elérése, a gyermekellátó kapacitások fejlesztése hozzájárul a családok segítéséhez, a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk, foglalkoztathatóságuk elősegítéséhez is és különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. Cél, hogy intézményi szinten komplex fejlesztés, infrastruktúra és kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósuljon. A specifikus részcélok között szerepel, hogy a projekt során megvalósuló bölcsőde építéssel és eszközbeszerzéssel az intézmény által nyújtandó szolgáltatások 12 fő kisgyermek számára magas színvonalon legyenek elérhetők, illetve a bölcsőde képes legyen megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit esetleg a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük miatt.

Segesden nincs bölcsőde, csak egy db mini bölcsőde 7 fős férőhellyel, ami adott esetben 2 fővel bővíthető. Az elmúlt 3 évben 100 %-os kihasználtsággal működött. A bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek száma Segesden: 2018-ban 2 fő, 2017-ben 3 fő, 2016-ban 2 fő. A mini bölcsőde 7562 Segesd, Teleki utca 2. cím alatt található a Szociális Szolgáltató Központ épületében. A szolgáltató központ épületében található az orvosi rendelő, a védőnő, a fogorvos, a családsegítő, az idősek nappali ellátása és az emeletén egy csoportszobával a mini bölcsőde. A mini bölcsőde nem bővíthető további csoportszobával, tekintettel arra, hogy az épület számos funkciót látt el, és már telített (nem rendelkezik kihasználatlan térrel). Az önkormányzat felé lakossági igényként számtalanszor felmerült további bölcsődei férőhelyek biztosításának, és egy új, korszerű, udvari játékkal rendelkező bölcsőde létesülésének igénye. Segesd településen a 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt (2019.01.01-én 85 fő), így Segesd Község Önkormányzatának az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében kötelező gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. Az előzőekben felsorolt jogos igényt, illetve törvényi kötelezettséget kívánjuk kielégíteni egy használaton kívül lévő épületünk bölcsődévé történő átalakításával.

A PROJEKT TERVEZETT FIZIKAI BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.03.31.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008