TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban.
A szerződött támogatás összege: 149 811 451,- Ft
A projekt összköltsége: 149 811 451,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt során új bölcsőde kerül kialakításra, amelynek köszönhetően 12 db új bölcsődei férőhelylesz. A bölcsőde kialakítására, létrehozására a gyermek létszám, valamint a bejelentett szülői igényekmiatt van szükség. Az önkormányzat úgy határozott, hogy egy meglévő, üres telken új épületépítésével kívánja ezt megvalósítani.
Az új építést követően egy csoportszoba kerül kialakításra 12 főbefogadóképességgel. Az épületben kialakításra kerül egy vezetői iroda, személyzeti öltöző, melegítőkonyha, öltőztető, babakocsi tározó, kerékpártározó, és minden 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletbenelőírt helyiség, funkció. Bölcsődei szakértővel közösen kialakításra került a bölcsődében szükségeseszközök listája, ami magában foglalja a csoportszoba, a gyermekfürdőszoba, a gyermeköltőző, avezetői iroda, a játszóudvar, a felnőttek munkavégzéséhez szükséges, az egészség- és munkavédelmi,és a nevelőmunkát segítőeszközöket, játékok, valamint a játszóudvar eszközeit.
Akadálymentes műszaki leírás alapján komplex akadálymentesítés fog megvalósulni, azaz a szülők ésgyermekek számára valamennyi szolgáltatás akadálymentesen elérhető lesz.A tervezés során a megújuló energiaforrások közül egy 5 KW napelemes rendszer tervezett az épületdélkeleti tetőfelületén. Energiatakarékos megoldások közül az alábbiak alkalmazása tervezett:Falazás: Porotherm 30 N+F falazóelemek, Hőszigetelés: a födém 250 mm vastagságú szárazon fújtcellulóz hőszigetelése (U:0,15 W/m2K), homlokzati szigetelés 20 cm grafit polisztirolból, lábazaton 15cm extrudált polisztirol hőszigetelés; energiatakarékos lámpák; és kondenzációs gázkazán.
A projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhetőlegyen a színvonalas bölcsődei ellátáshoz és az általuk nyújtott minőségi bölcsődei szolgáltatásokhozvaló hozzáférés, valamint, hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelésinfrastrukturális feltételei. Ezen célok elérése, a gyermekellátó kapacitások fejlesztése hozzájárul acsaládok segítéséhez, a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk,foglalkoztathatóságuk elősegítéséhez is és különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévőgyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Ötvöskónyi Község Önkormányzata nem rendelkezik bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatással. Alakosok jelenleg vagy Segesden vagy Nagyatádon vehetik igénybe az ellátást, amennyiben az ottanikapacitás megengedi azt.
Ötvöskónyi településen a 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt(2019.01.01-én 74 fő), így Ötvöskónyi Község Önkormányzatának az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)94.§ (3a) bekezdése értelmében kötelező gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.06.29.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009