TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Zamárdi Város Önkormányzata
A projekt címe: Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban
A szerződött támogatás összege: 235.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 235.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A hiánypótló jellegű beruházásunk célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településünkön és a szűkebb térségben élők számára biztosítsa a színvonalas bölcsődei ellátáshoz és az általuk nyújtott minőségi bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit. A létrejövő 12 új bölcsődei férőhely kialakításával és a szükséges eszközök beszerzésével célunk, hogy hozzájáruljunk a helyi és szomszédos településeken élő családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A projektünk elősegíti, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Önkormányzatunk a fejlesztés eredményeként három új, a kisgyermekek nevelését-gondozását szolgáló munkahelyet teremt.

A projekt keretében megvalósuló műszaki-szakmai eredmények, tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység:

- új bölcsődei intézmény létrehozása egy csoportszobával, mintegy 249,86 m2-es-es alapterülettel (pl. átadó, öltöztető helyiség, gyermek, dolgozói és vendég vizesblokk, melegítő konyha, dolgozói öltöző, intézményvezetői iroda, irattár helyiséggel), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.rendelet (OTÉK), továbbá jogszabályok és vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- akadálymentesítés;
- energiahatékonysági szempontok érvényesítése;
- nyilvánosság biztosítása.

Önállóan nem támogatható, válaszható tevékenységek:

- eszközbeszerzés, beleértve:

- a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan;

- az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a bölcsődei
nevelés-gondozási munkához kapcsolódóan.

- Megújuló energiaforrások kialakítása;

- udvar, játszóudvar kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése);

- kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése;

- babakocsi tároló létesítése;

- parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása;

- kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010