TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Balatonföldvár Város Önkormányzata
A projekt címe: Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron
A szerződött támogatás összege: 230 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 230 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013
A tervezett befejezési határidő: 2022.01.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen fejlesztés során komplex infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósul, mint önállóan támogatható tevékenység alábbiak szerint: Balatonföldvár Város Önkormányzata nem rendelkezik bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézménnyel, ezért tervezi új bölcsőde kialakítását, melynek tervezett férőhelyeinek száma: 12 fő. A tervezési helyszíneként a 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13. szám alatti, 1162 helyrajzi számú területet jelölte ki az önkormányzat, melyen jelenleg az óvoda épülete áll. A telken jelenleg az utcafronton az óvoda épület helyezkedik el, amely mellé déli irányba tervezett a bölcsőde épület az óvoda épület megtartásával. E mellé kerül telepítésre az új bölcsődei funkció a két épület közötti 6 méter távolsággal, a bölcsőde és a telekhatár között 5 méter oldalkert megtartásával. A tervezett épületet meglévő kapubehajtón lehet megközelíteni meglévő útcsatlakozással. A telken belül parkolómérleg számítás alapján szükséges parkolószám biztosítandó, melyből 1 db akadálymentes. A tervezett épület fő funkciója 1 db csoportszoba, melyhez közvetlen csatlakozik az átadó, öltöztető helyiség, melyeket kiszolgál a gyermek vizesblokk és a melegítő konyha közvetlen kapcsolattal. Az épület főbejáratán belépve elérhető a vendég vizesblokk és a dolgozói zóna, mely tartalmaz dolgozói öltözőt, dolgozói vizesblokkot, intézményvezetői irodát, irattárat. Az intézménybe érkezők részére kialakításra került az épületen belül babakocsi tároló is. Az épület akadálymentes rámpával megközelíthető, épületen belül tervezett akadálymentes vizesblokkal. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a következők valósulnak meg: eszközbeszerzés, informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések beszerzése, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei nevelés-gondozási munkához kapcsolódóan, udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése), babakocsi tároló létesítése.

A csoportszobák, mosdók, öltözők berendezései igényes környezetet, családias hangulatot biztosítanak. A bölcsőde berendezési tárgyai a gyermekek fejlesztésének eszközei. A berendezési tárgyak természetes anyagokból készülnek. A színek, a formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását, az otthonosság érzését segítik. A mobilizálható bútorok alakíthatósága a gyermekek kreativitását fejlesztik. Az eszközök darabszáma a bölcsőde esetében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján úgy került meghatározásra, hogy annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelenlévő gyermek, felnőtt igényét teljesíteni lehessen, tehát összesen 12 fővel szükséges tervezni. A projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel a mini bölcsőde képes megadni az oda járó gyermekeknek mindazt, amit esetleg a családjuk, a családi nevelés nem képes biztosítani. Modern, korszerű, esztétikus körülmények között kerülhet sor a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, oktatására is.