TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00020

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Tab Város Önkormányzata
A projekt címe: Bölcsőde bővítés Tabon
A szerződött támogatás összege: 195 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 195 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00020
A tervezett befejezési határidő: 2022.09.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

Tab Város Önkormányzata a megnövekedett igények figyelembevételével bővíteni kívánja a meglévő 1 csoportszobás bölcsődéjét plusz egy csoportszobával, mindösszesen 12 férőhellyel, így a településen az elérhető bölcsődei férőhelyek száma 24 fő lesz.

A meglévő bölcsőde a közelmúltban felújított és átépített óvoda épület déli szárnyában található. A létesítménnyel közös telken áll a zeneiskola különálló épülete mely nem képezi a fejlesztésnek. A bővítés tervei az országos bölcsődei szakszolgálat helyileg illetékes képviselőjével egyeztetve készültek. A telken meglévő 2 db melléképület a bővítés javára és az udvar jobb használhatósága érdekében elbontható.

Az intézmény a település fő utcájáról nyíló Óvoda utcában, a központ közelében, attól keleti irányban található. Maga az épület a telek nyugati, utcai oldalán
végig rászorul az utcai kerítésre, az előkert igen szűk, ahonnan az óvoda bejárata visszahúzottan, kis gyalogos előtérről nyílik. A bölcsőde bejárata az utcával párhuzamos, hosszú épület béli sarkán van kialakítva.

Az óvoda-bölcsőde épület 10. helyrajzi számú telkének meglévő beépítettsége az adottságok miatt jelenleg meghaladja a megengedett maximális 25%-ot. Ahhoz, hogy a bölcsődét bővíteni lehessen, a telek bővítésére van szükség. Ehhez az önkormányzat megvásárolta a 12/1 hrsz-ú zárvány telket, mely a 10. hrsz-ú telekkel összevonva (a szabályozási terv szerint az óvoda északi oldalán szükséges útszélesítéshez leadott teleksáv levonását is figyelembe véve) 6894 m2 nagyságú telket képez. Ennek 25%-a 1723,5 m2, a tervezett bővítéssel és a zeneiskolával együtt ez jelenti a beépített terület felső határát.

Tervezett állapot beépítési adatok:
Telek területe: 6841 m2 (telekösszevonás és útszélesítés után)
Tervezett beépített terület: bővített óvoda-bölcsőde épület 1511,92 m2 kerti épület 16,85 m2 zeneiskola épülete 197,25 m2 összesen 1708,02 m2

Tervezett beépítettség: 24,97 %, megfelel! (max. 25 % lehet)

Tervezett külső létesítmények, parkolók:

Az Óvoda utcának a Virág utcai kereszteződésén túl lévő, viszonylag csendesebb részén az úttest nyugati oldalán, közterületen 5 db párhuzamos és 19 db
merőleges beállású parkolót, illetve gépkocsi megállóhely van kialakítva a gyerekek ki- és beszállására. Az Óvoda utca ezen szakaszán 20km/h sebességkorlátozást kell bevezetni, esetleg ezt az útszakaszt vegyes forgalmú lakóövezeti úttá kell minősíteni, ahol a gyalogosok mindenképpen előnyt élveznek, s ezt a megfelelő jelzőtáblákkal, fekvő rendőrrel, stb. felszerelve jelezni kell. A bölcsőde bejárata előtt a belső falsarokkal párhuzamos kerítés előtt kis teresedés alakul ki ahol elfér a 3 db új gépkocsi megállóhely, ami a csoportszoba bővítmények kapcsán a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 4. sz. melléklet 5. pontja lapján szükséges. Az itt meglévő akadálymentes parkolóhely változatlanul megmaradhat a bejárati rámpa mellett.

A tervezett bővítés és átalakítás ismertetése:

A tervezett bővítés leglényegesebb eleme az utcai épületszárnyra merőlegesen elhelyezett szárnyban a második csoportszoba. Ennek megközelíthetősége
érdekében a meglévő gyerek mosdót ki kell váltani, mert kizárólag annak helyén lehet a meglévő bejárati előtérrel való közvetlen funkcionális kapcsolatot
biztosítani. A két csoportszoba közötti fedett terasz déli végének beépítésével kétirányban működő, tágasabban méretezett új gyermek mosdót terveztünk. A
meglévő csoportszoba méretének 50 m2-ig történő csökkentésével megoldható az előtérhez kapcsolódó akadálymentes wc és a csoportszobához szükséges
játékraktár kialakítása. A terasz kis módosításával ahhoz mindkét csoportszoba közvetlen kapcsolata biztosítható. Az új csoportszobához tartozó játékraktár a terem keleti végébe kerül.

A bejárat melletti iroda kibővítésével kialakítható a nevelői szoba, belső falán kis minikonyhával. A délkeleti sarkon lévő felesleges előkészítő helyén elhelyezhető az irattár, melybe a konyha előterén keresztül lehet átmenni a nevelői szobából. Mivel az irattár használata rendkívül ritka, ezért a konyha beszállítási útvonalának forgalmát nem zavarja. Az új csoportszoba üvegfalú folyosójánál megoldható a kertbe való kijárás, és a konyha keleti fala mellett elegendő hely áll rendelkezésre, hogy 4%-os lejtésű járdán akadálymentesen lehessen letipegni a gyerekekkel az udvarba. A kerti tároló és wc a részlegesen visszabontott meglévő melléképületben, annak átalakításával van tervezve.

A terep lejtése lehetővé teszi, hogy a tervezett új épületszárny alsó szintjén elhelyezhetők az udvarhoz kapcsolódó kiegészítő helyiségek:
Az új bölcsődei épületszárny és a melléképület együttesen szervesen elválasztja egymástól az óvoda és a bölcsőde kertjét, illetve játszóudvarát.