TOP-2.1.2- 15-SO1- 2016-00001

2020_reg.jpg

Kedvezményezett: Tab Város Önkormányzata
Projekt címe: „Zöld Város kialakítása Tabon”
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00001
Szerződött támogatás összege: 598 672 666 Ft
Projekt összköltsége: 640 183 051 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezés dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának bemutatása: 

Tab Város Önkormányzata már a 2007-13-as uniós ciklusban is valósított meg funkcióbővítő városrehabilitációt. Akkor egy dísztér, 6 lakás, valamint 10 üzlet és bormúzeum került kialakításra 3 új épület megépítésével a városközpontban. A most tervezett program egyrészt azon projekt folytatása, amely tovább erősíti a meglévő, és csökkenti a hiányfunkciók körét a városban, másrészt pedig a felülvizsgált középtávú stratégiák (IVS-ITS) általi megállapításokra kíván reagálni. A TOP-2.1.2-15 „Zöld Város kialakítása” felhívás keretében a „Belvárosi Városrész – Településközponti zóna” területen kerülnének a beavatkozások megvalósításra. A pályázat alapvető célja, hogy Tab belvárosának továbbfejlesztésével javuljon a város általános környezeti állapota, miközben egy fenntartható fejlődési pályára áll. A zöldfelületek és az infrastruktúra elemek megújításának eredményeként erősödik az önkormányzat és a helyi vállalkozások együttműködése, ezáltal a helyi gazdaság fejlődése, a foglalkoztatás bővítése hosszú távon stabilizálódik. A település vezetésének eltökélt célja, hogy egy olyan fenntartható gazdaságfejlesztési stratégia mentén valósítsa meg a projektet, ami a város lakosságának megtartását is segíti. Fontos, hogy a tervezett fejlesztésekkel az ott élők életminősége is javuljon, ezért az ő igényeiket is figyelembe lettek véve a tervezés során. Elmondható, hogy egy gazdaságosan fenntartható, környezeti fenntarthatóság követelményeinek megfelelő fejlesztést tervezünk megvalósítani. A projekt több kisebb, egymással kapcsolatban álló projektelem felfűzésével valósul meg.
Az alábbi specifikus célok eléréséhez járul hozzá a fejlesztés:
- Idegenforgalmi és rekreációs potenciál hatékony kihasználása, attrakciófejlesztés: A Koppány tó, futópálya, játszótér, felnőtt fitness, erdei tornapálya, gördeszka pálya, zöldfelület fejlesztések a rekreációs potenciál erősítését célozzák. Ehhez kapcsolódóan kerülnek megvalósításra egyes „soft”-elemek is. Bár ebben a projektben nincsenek turisztikai célú fejlesztések, de közvetetten a turisztikai potenciál is erősödik, hiszen a rendezett városkép elengedhetetlen feltétele a turizmus fejlesztésének. A település középtávú elképzeléseiben meghatározta, hogy a turizmushoz kapcsolódó bevételeket növelni szükséges, az adottságait jobban ki kell használnia.
- Fenntartható közlekedésfejlesztés és energiagazdálkodás, hatékony közműrendszerek: A környezetbarát infrastruktúra fejlesztése elősegíti az épített környezet komfortosabbá tételét, a természeti környezet védelmét, ezáltal hozzájárul a lakosság egészségi állapotának, életminőségének javulásához, a társadalmi-területi különbségek mérsékléséhez. Fontos cél a városüzemeltetés hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tétele. A projektelemek tervezése során a fenti célok figyelembe vételre kerültek. Jó példa erre a gyalogos utak, közlekedők kialakítása, a III. projektelemben tervezett öntözőrendszer, a napelemes térvilágító berendezések. - Klímaváltozáshoz alkalmazkodás és fenntartható energiagazdálkodás: Az ITS-sel összhangban a városi fejlesztések a jövő kihívásaira is reagálni kívánnak, amelynek egyik hangsúlyos eleme a globális klímaváltozás lokális beavatkozássokkal történő ellensúlyozása. A zöldterületi fejlesztések a város zöldfelületeinek növelését, megújítását, honos fajták telepítését irányozzák elő. A parkolók kialakítása a közlekedés által okozott kedvezőtlen környezeti hatások (levegőszennyezettség, zajhatások, stb.) mérséklését célozzák. A Koppány tó és a kapcsolódó gyalogos utak megújítása a Kis-Koppány mentén a vízfelületek klímaváltozást ellensúlyozó hatását szolgálják, míg a Virág utcai lakótelep megújítása a városi „zöldfolyosók” kialakításának sorába illik.
Ehhez kapcsolódóan kerülnek megvalósításra a „soft”-elemek is.
- Sport és szabadidős funkciók fejlesztése: A sport és szabadidős funkciók fejlesztése több célt szolgál együttesen: elsőként a lakosság igényeit elégíti ki, amely minőségi életkörülményeket igényel, másodszor az egészséges életmód elengedhetetlen eleme a sport, míg harmadikként a szabadidő aktív, kulturált eltöltése, programok szervezése egy aktív közösség létrejöttének alapjául is szolgál. A szabadtéri sportfunkciók létrehozását szolgálja a Kis-Koppány patak és a Kossuth L. utca közötti zöldterület fejlesztése, megújítása, a szabadtéri „edzőterem”, a gumírozott futópálya, az erdei tornapálya, a gyermek játszótér, valamint a Koppány tó létrehozása is. A Szent István téren létre lesz hozva egy gördeszka pálya, amely szintén az ifjabb korosztályokat szólítja meg. Ehhez kapcsolódóan kerülnek megvalósításra a „soft”-elemek is.