TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Balatonföldvár Város Önkormányzata
A projekt címe: Balatonföldvár „Zöld város program” megvalósítása
A szerződött támogatás összege: 950.694.627.-Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

Balatonföldvár „Zöld város program”-jának közvetlen célja a város központjának környezettudatos környezeti megújítása, a meglévő szabadtéri színpad felújítása oly módon, hogy az a helyi lakosok és a turisták számára is alkalmas legyen szabadidejük hasznos eltöltéséhez. A fejlesztések klímabarát, fenntartható eredményei mellett pozitív gazdasági hatások érvényesülését is célozzák. 

A projekt célja egy olyan komplex infrastruktúra-fejlesztés végrehajtása, amely javítja a település általános környezeti állapotát, segíti a település
fenntartható fejlődési pályára állítását. A beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

A fejlesztéssel érintett terület különleges közhasználatú intézményi és nagy zöldfelülettel rendelkező különleges használatú intézményi övezethez tartozik.
Városközpont a számba vehető társadalmi és gazdasági funkciók megléte alapján egyértelműen a város centrumterülete, amely koncentrálja a központi funkciókat és a társadalmi-gazdasági ellátási szerepeket. Ezek kibővítése és megújítása a város kiemelt célja és elsődleges feladata az értékmegőrző komplex városrehabilitációs beavatkozások révén is.

A fejlesztés eredményeként megvalósuló tevékenységek:

Védett közpark kertépítészeti és tájökológiai értékeinek megőrzése, helyreállítása, fenntarthatóságának biztosítása.

Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldterület növényállományának rekonstrukciója.

Szabadtéri színpad (Kultkikötő) területének rendezése, megújuló fix lelátó és színpad, kiszolgáló funkciók épületbe foglalása.      

Az önkormányzat tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek megújítása, átalakítása.

Központi park gyöngykavics burkolatú sétányainak újraszegélyezése, a rózsalugashoz átjárók kialakítása, megvilágítása, sétányok felújítása.

A szabadtéri színpadnál komplex akadálymentesítés valósul meg.

A színpad és a kiszolgáló építmények világítása energiahatékonysági korszerűsítéssel történik.

A tervezés és végrehajtás során széleskörű partnerség valósul meg a település gazdasági, társadalmi szervezetei, valamint a közigazgatási szervek irányában.

A fejlesztés során környezettudatosságot erősít, szemléletformálási kampány,energiahatékonyságra ösztönző rendezvények szervezése történik.

A fejlesztéssel érintett terület: 17815 m2.

A fejlesztés segíti a település fenntartható fejlődési pályára állítását, figyelembe veszi a fenntartható fejlődés szempontjából a környezetterhelés
minimalizálását, a beépíthetőség korlátait (övezeti besorolás szerinti 40 % zöldfelület megtartását), továbbá a főszezonon kívüli forgalmat növelő és a
partot legkevésbé terhelő turizmusformák fejlesztését (a kulturális turizmust). A beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra,
amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését. A parkban, a szabadtéri színpad
területén lévő közvilágításoknál, illetve a rózsalugas megvilágításánál korszerű, energiatakarékos LED világítótestek kerülnek beépítésre.

A projekt elősegíti a fenntartható fejlődést azáltal, hogy figyelembe veszi az éghajlatváltozás okozta magasabb hőmérsékleti veszélyeket és így törekszik a
zöld területek növelésére, árnyékos területek kialakítására. Az ökológiai adottságoknak és a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő tájrendezés kerül
kialakításra.

A beavatkozás hozzájárul a Területi Operatív Programhoz és a megyei integrált területi program gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a település
lakosságának megtartásához 

A projektet Balatonföldvár Város Önkormányzata és - konzorciumi partnereként - a Somogy Megyei Önkormányzat szoros együttműködés keretében valósítja meg, megosztva egymás között az előkészítési, a közbeszerzési, a műszaki ellenőri, a nyilvánosságra vonatkozó és a projekt menedzsment tevékenységeket. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002