• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

2020N.jpg

 


A kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata
A projekt címe: Az infrastruktúra és a zöldfelület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben
A szerződött támogatás összege: 200.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 200.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt tartalmának bemutatása
A projekt célja a városrész központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás megvalósítása, a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúra elemek megújítása.
A projekt megvalósítása a Somogy Megyei Önkormányzattal és a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft-vel konzorciumi együttműködésben történik.

Önállóan támogatható tevékenységek:
 Főtevékenység – zöld város kialakítása. (A városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása közterületen, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken.)
 Növényfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás, beteg fák eltávolítása, ápolási munkák.
 Városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöld-felületek, közösségi kert (gyógynövény és fűszer) kialakítása.
 Gazdaságélénkítő tevékenységként: piaci terület kialakítása: bio-piac és kirakodóvásár, mely akadálymentes vizesblokkal is ellátásra kerül. (Gazdasági funkció)
 Közösségi céllal: szabadtéri mobilszínpad felállítása. (Kulturális funkció)
 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: járdák, gyaloghidak, kialakítása , meglévő parkolóhelyek rendbehozatala

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
 Akadálymentesítés
 Energiahatékonysági intézkedések (vizesblokk felújítása során)
 Nyilvánosság biztosítása
 g) Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek: „soft” elemek keretében környezet és energiatakarékossági szemléletformálás valamint bűnmegelőzési programok valósulnak meg

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004