TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

2020N.jpg

 

A kedvezményezettneve: Siófok Város Önkormányzata
A projekt címe: Az infrastruktúra és a zöldfelület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben
A szerződött támogatás összege: 200.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 270.159.120,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a városrész központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás megvalósítása, a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúra elemek megújítása. A projekt megvalósítása a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumi együttműködésben történik.

Önállóan támogatható tevékenységek:
- Főtevékenység – zöld város kialakítása. (A városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása közterületen, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken.)

- Növényfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás, beteg fák eltávolítása, ápolási munkák.

- Városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöld-felületek, közösségi kert (gyógynövény és fűszer) kialakítása.

- Gazdaságélénkítő tevékenységként: piaci terület kialakítása: bio-piac és kirakodóvásár, mely akadálymentes vizesblokkal is ellátásra kerül. (Gazdasági funkció)

- Közösségi céllal: szabadtéri mobilszínpad felállítása. (Kulturális funkció)

- Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: járdák, gyaloghidak, kialakítása , meglévő parkolóhelyek rendbehozatala.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- Akadálymentesítés

- Energiahatékonysági intézkedések (vizesblokk felújítása során)

- Nyilvánosság biztosítása

- g) Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek: „soft” elemek keretében környezet és energiatakarékossági szemléletformálás valamint bűnmegelőzési programok valósulnak meg

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.13.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004