TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata
A projekt címe: Zöld város kialakítása Lengyeltótiban
A szerződött támogatás összege: 119999 993,- Ft
A projekt összköltsége: 119 999 993,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett fejlesztés alapvető célja, hogy Lengyeltóti belvárosának továbbfejlesztésével javuljon a város belvárosi területének általános környezeti állapota, miközben a város egy fenntartható fejlődési pályára áll. A projekt középpontjában álló zöldfelület fejlesztések és az infrastruktúra elemek megújításának eredményeként erősödik az önkormányzat és a helyi vállalkozások együttműködése, ezáltal a helyi gazdaság fejlődése, a foglalkoztatás bővítése hosszú távon stabilizálódik. A rehabilitáció által érintett akcióterület a település városközponti részén terül el. Az akcióterületet lehatároló utcák: Csokonyi Vitéz Mihály utca – Szent Erzsébet tér – Gábor Áron utca – József Attila utca – Ifjúság utca – Rákóczi Ferenc utca.

A projekt fő elemei:
Rákóczi F. utca és Gábor Áron utca kereszteződésénél lévő közpark növényfelületének növelése, kialakítása, rekonstrukciója. A téren intenzív, fásított zöldterület kerül kialakításra. Rákóczi F. utca és Csokonai utca kereszteződésénél lévő közkert növényfelületének növelése, kialakítása, rekonstrukciója. A téren intenzív, fásított zöldterület kerül kialakításra. Csokonai utca és Szt. Erzsébet tér találkozásánál lévő közkert növényfelületének növelése, kialakítása, rekonstrukciója. A téren intenzív, fásított zöldterület kerül kialakításra. Rákóczi F. utcában a zöldterületek összekapcsolása kerékpár és gyalogutak mentén. Rákóczi F. utca és Gábor Áron utca kereszteződésénél lévő közparkban a meglévő alulhasznosított szabadtéri színpad átépítése, kiszolgáló építmény létesítése. Rákóczi F. utca és Gábor Áron utca kereszteződésénél lévő közparkban piaci terület megújítása (városi piac), eszközbeszerzés (B főtevékenység I. pont, 2. alpont: piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása (ide értve a közvetlenül kapcsolódó, telken belüli parkolókat is) és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;)